Archimedeslaan 16 gesaneerd

Wijkbedrijf saneerde Archimedeslaan 16

In augustus heeft een groep deelnemers van het Wijkbedrijf Utrecht onder leiding van leerwerkmeester Jonathan gewerkt aan de sanering van het studentencomplex op de Archimedeslaan 16 in Utrecht. Dit pand wordt gesloopt waarna er nieuwbouw gebouwd wordt.

Verwacht was dat dit project een maand zou duren. Door de grote groep en het harde werken was het grootste deel in een week leeg gehaald. Na die week zijn er nog enkele dagen nodig geweest om de laatste spullen op te ruimen, waarna het studentencomplex leeg is opgeleverd.

Het gebouw was sinds 2010 in beheer van Stichting Tijdelijk Wonen. Ennie Wolters (vicevoorzitter) verteld over het ontstaan en wonen op de Archimedeslaan 16. Het pand was een voormalig school- en faciliteiten gebouw. In samenwerking met een bouwbedrijf hebben studenten meegewerkt om kamers te creëren in ruil voor korting op de huur. Naast studentenwoningen werden er ook ateliers en bedrijfsruimtes verhuurd. Er woonden een grote verscheidenheid aan mensen die op een open manier met elkaar om gingen. Velen konden hier hun eigen plek vinden, ongeacht uiteenlopende interesses en achtergronden. Door de grote vrijheid in het pand hebben velen er een geweldige tijd gehad. Bewoners konden ook hun creatieve vrijheid loslaten, waardoor iedere gang anders is met prachtige kunstwerken van graffiti.

Tekst: Kevin van den IJssel
Foto’s: Gerbrand Langenberg

Kunstroute

Kunstroute Terug naar de Toekomst!

Het meisje met de parel. Wie kent haar niet? Een inspiratie voor de expositie Terug naar de Toekomst! Een tentoonstelling van en door kunstenaars uit het netwerk van Samen voor Zeist!

In de kunstroute op 12 oktober zijn alle kunstwerken te zien op de locaties van de deelnemende organisaties. Deze expositie toont het werk van kunstenaars van Abrona, Altrecht/ WIJ 3.0, Atelier Totem, Bartiméus, uniekpalet, Reinaerde, Vitras Ontmoetingscentrum Zeist Helicon en Warande In de Dennen. Onder meer is werk te zien van Gerbrand Langenberg. ‘Straatfotograaf Gerbrand Langenberg is kunstenaar in het in beeld brengen van emoties. Zijn passie is om mensen te raken door dagelijkse dingen op beeld te zetten op (semi) publieke plekken en de emotie vast-leggen van markante mensen in het straatbeeld.’ 

Hieronder treft u de brochure met de route. Voor de kunstroute op 12 oktober ben je welkom met je collega’s, vrienden, gezin of alleen. Om te bewonderen en je te verwonderen!

In het KunstenHuis in Zeist hangt een selectie van de werken van alle deelnemende partijen. De werken in het KunstenHuis zijn van 11 tot en met 25 oktober te bekijken op werkdagen tussen 10.00 en 16.00.


Digiwijs zeer goed gewaardeerd

In een onderzoek naar ervaringen van deelnemers komt Digiwijs 3.0 naar voren met zeer goede waarderingen. In het onderzoek van gemeente Utrecht werden 70 cursisten benaderd voor een reactie. Hiervan gingen 22 in op de uitnodiging. Op de vraag of men snel met de computerles kon beginnen gaf 80% een positief antwoord. Ruim 80% waardeerde de inzet van de docent positief; de docenten waren goed te benaderen voor allerlei vragen en hielpen de cursisten goed. Van de groep beoordeelde 85% de computerlessen als goed.

Leren computeren helpt ook in het beter kunnen lezen en begrijpen van de Nederlandse taal. En misschien wel te goed…. 85% gaf aan door de cursus beter Nederlands te kunnen lezen, terwijl 45% zei dat ze nu beter met de computer om konden gaan. Het geeft aan dat digitaal vaardig worden net wat meer vraagt van de deelnemers dan het leren van de taal.

Al met al, zo wees het onderzoek uit, hielp de computercursus 70% van de groep om beter dingen op te zoeken op internet en 56% om zonder meer meer zelf te doen. Het allergrootste compliment voor de docent-vrijwilligers was het antwoord op de vraag of deelnemers de computerles bij vrienden zouden aanraden: 90% zei ‘ja’ en 10% had hier geen mening over.

Computercursus

Social Run 2019

De fietsenmaker stapt in de renschoenen…

Bart Fagel, leerwerkmeester van de WIJ 3.0 Fietsenmakerij op de Stadsbrug loopt dit jaar mee met de Socialrun. Deelnemers op de Stadsbrug hebben met zijn allen geld ingezameld om te sponsoren.
De Socialrun is een estafetteloop van 555 km die aandacht vraag voor mensen met psychische kwetsbaarheden. Het evenement duurt 48 uur, om de 2 km wisselen lopers elkaar af. Bart loopt mee met Team Wahalla. in twee sub-teams. Er gaan twee fietsers mee en er rijdt bus mee naar het volgende punt.

Bart ontvangt de sponsorbijdrage
foto: Gerbrand Langenberg

…maar zorgt ook voor goede fietsen!

De Fietsenmakerij op de Stadsbrug bereidt 7 fietsen voor voor de Socialrun. Er wordt extra verlichting aangebracht en reflectoren zodat fietsen voldoende opvallen tijdens de nachten.

Extra lampen helpen de lopers in de nacht
foto: Gerbrand Langenberg

Wethouder Diepeveen maakt zich sterk voor digiTale eigen kracht

Onlangs reikte wijkwethouder Overvecht, Kees Diepeveen, certificaten uit aan cursisten van Digiwijs 3.0. De cursisten hadden de hele cursus van 10 weken afgemaakt en bewezen hun vaardigheid met computeren te hebben verbeterd.

Voordat de certificaten door de wethouder overhandigd werden ging hij in op een appèl van verschillende digitaal- en taalpartners in de wijk. Zij maken zich zorgen over het aanbod van digitaal- en taaltrainingen vanaf volgend jaar. Het Ambitiedocument Samen voor Overvecht negeert deze onmisbare bouwsteen om van Overvecht een meer sociaal inclusieve wijk te maken en bewoners die het nodig hebben meer kans te bieden om zelfredzamer te worden.

In reactie op dit appèl stelde wethouder Diepeveen dat hij de zorgen wilde wegnemen: de gemeente wil blijvend de extra inzet op aanbod voor bewoners om digitaal en in taal sterker te worden blijven steunen.

Inmiddels hebben Digiwijs 3.0, Taal doet Meer, de Bibliotheek en DOCK als digiTaalalliantie hun activiteiten voor komend jaar bij de gemeente bekend gemaakt. In het najaar wordt duidelijk waar de toezegging van de wethouder toe leidt en welke extra aanbod in 2020 mogelijk is.

werken aan mijn toekomst

“Toen ik de knop eenmaal had omgezet, was het niet zo moeilijk. Ik voel me goed en kan weer bouwen aan mijn toekomst.“

Alex (29) is kandidaat bij Springplank 030. Dit is een pilot van de Tussenvoorziening, WIJ 3.0 en het Eindhovense bedrijf Springplank. Hiermee willen we mensen zonder werk en woning versneld aan betaald werk en woonruimte helpen. In april zijn de eerste zes kandidaten gestart.

Het is leuk om weer aan het werk te zijn
“Het is heel snel gegaan. Eind april ben ik begonnen bij Springplank 030. Na twee weken kon ik aan de slag bij Landhuis in de Stad, een restaurant in Utrecht”, vertelt Alex enthousiast. “Ik heb daar één proefdag gedraaid, daarna kreeg ik een jaarcontract. Het is leuk om weer aan het werk te zijn! Maar het belangrijkste is dat mijn input wordt gewaardeerd. Eerder werkte ik op plekken waar ik recepten tot de letter moest volgen. Mijn input werd gehoord, maar er werd niets mee gedaan.”

Mijn sombere periode
“Voordat ik bij Springplank 030 begon, was ik dakloos. Ik zat al een tijdje niet lekker in mijn vel, ik noem het mijn sombere periode”, zegt Alex. “Nadat ik zes jaar in het buitenland had gewoond en gewerkt, kwam ik weer terug in Nederland. Ook hier voelde ik me niet happy. Ik stopte met werken en betaalde geen huur meer. Uiteindelijk raakte ik mijn kamer kwijt en kwam ik bij de NoiZ (nachtopvang) terecht. Daar hoorde ik over Springplank.”

Alex woont samen met vijf andere kandidaten aan Springplank 030 in het gastenverblijf van ’t Groene Sticht. “Dat bevalt me goed. Ik woon samen met anderen, maar heb wel mijn eigen plek. Iedereen zit in een soortgelijke situatie, daar praten we met elkaar over. Ook wensen we elkaar succes. Inmiddels voel ik me weer goed en kan ik de juiste stappen nemen. Ik ben ook heel tevreden over de begeleiding van Ira. Zij heeft mij vanaf de eerste kennismaking duidelijk gemaakt dat ik bij haar terecht kan met vragen of problemen.”

Bouwen aan mijn toekomst
Alex vervolgt: “Wat ik mensen aanraad die schulden hebben en niet lekker in hun vel zitten: praat er met iemand over en zorg dat je hulp krijgt. Daar heb ik zelf mee gewacht tot ik op straat stond en hoge schulden had. Mensen kunnen je handvatten aanreiken, maar je moet er zélf wat mee doen. Nadat ik bij de NoiZ kwam, was het voor mij niet zo moeilijk meer om die knop om te zetten. Ik wilde daar weg en mijzelf helpen. Nu kan ik weer bouwen aan mijn toekomst.”

Alex wil liever niet op de foto. Niet iedereen in zijn omgeving weet dat hij in deze situatie zit.

10 juli 2019

WIJ 3.0 zeer verheugd over opdrachten gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft op meerdere aanbestedingen in het sociaal domein werk gegund aan WIJ 3.0. De komende jaren zullen we actief zijn in de arbeidsmatige activering, de individuele begeleiding en de dagbegeleiding Ouderen. Binnen de arbeidsmatige activering heeft WIJ 3.0 veel ervaring en ook veel ambitie om kansrijke deelnemers meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Bij de Individuele begeleiding leggen we de nadruk op de relatie met activering. Voor de dagbegeleiding Ouderen telt ons specialisme in GGZ-problematiek en de groep ouderen die specifiek hier mee te maken hebben.

WIJ 3.0 is zeer ingenomen met de opdrachten. Het betekent dat veel bestaande activiteiten voortgezet kunnen worden. Dat biedt medewerkers en deelnemers zekerheid en een basis om te groeien. De gunningen betekenen eveneens dat WIJ 3.0 haar dienstverlening kan verbreden en meer toegerust is om bewoners die het zonder hulp niet redden kan steunen in hun maatschappelijk herstel.

De opdrachten starten op 1 januari 2020.