Present in Leidsche Rijn

WIJ 3.0 was gisteren goed vertegenwoordigd op de activeringsmarkt in Leidsche Rijn. De bezoekers werden ingelicht over de mogelijkheden om te gaan werken, begeleid te worden bij sociale en arbeidsmatige activiteiten en over het aanbod van computercursussen.

Start Springplank030

Op 17 mei zal wethouder Linda Voortman de officiële start markeren van Springplank030. Springplank030 is een vernieuwende aanpak waarin mensen die dak- en thuisloos zijn met werken en wonen zich weer snel maatschappelijk kunnen herstellen.

17 mei van 16:00 uur tot 18:00 uur
De Hoge Weide, Ab Harrewijnstraat 45, Utrecht

Wij 3.0 introduceert: Studiehuis 3.0

HEB JE MOEITE (THUIS)STUDEREN?

Neem je jezelf voor te beginnen aan je opdracht of lesstof maar ben je snel afgeleid? Heb je moeite met plannen, verslagen schrijven, reflectie doen of structuur aanbrengen? Dan is Studiehuis 3.0 mogelijk iets voor jou!

Bij Studiehuis 3.0 kun je studieondersteuning krijgen in een rustige omgeving met een duidelijke structuur. Vanuit een coachende begeleiding kan er hulp worden geboden bij het plannen en andere studievaardigheden.

Voor meer informatie kijk op Studiehuis 3.0

Muziek bij WIJ a/d Werf

Voorjaarsconcerten bij Wij a/d Werf

Vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00, Oudegracht a/d Werf 281

 • 29 maart Reli-Pop + door Marianne
 • 5 april Piano Recital door Caroline
 • 12 april Mixed Swing door Evelyn
 • 19 april Paasfeest met muzikale ondersteuning door Caroline Marianne en Evelyn.
 • 26 april Onze troubadour Gerard
 • 3 mei marianne zingt mee met de CD (microfoon)
 • 10 mei Caroline brengt cabaretliedjes
 • 17 mei Spring Swing met Evelyn
 • 24 mei Gerard zingt en speelt eigen werk
 • 31 mei Sunshine Songs van Marianne.

Wil je lesmateriaal maken?

Wil je meehelpen nieuw lesmateriaal te maken?

Digiwijs 3.0 helpt de Utrechter digitaal vaardiger te worden. Dit doen we met cursussen en oefeninlopen. Ruim vijftig vrijwilligers zijn binnen Digiwijs 3.0 actief om als docent dit te begeleiden.

Wat staat ons voor ogen:

Wij willen lesmateriaal ontwikkelen dat zo veel mogelijk aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van onze cursisten. De doelgroep waar wij ons op richten zijn kwetsbaren mensen, vaak  met weinig opleiding, inkomen en beperkte maatschappelijke perspectieven. Het lesmateriaal voor deze groep moet nauw aansluiten bij het eigen leertempo. Ons huidige lesmateriaal gaat uit van een klassikale benadering.

We willen gaan werken met leerdoelen. En met een aantal thema’s waaruit de cursisten een keuze kunnen maken. We stellen ons voor dat iedere cursist op eigen niveau en in eigen leertempo aan de slag gaat. We denken dat het ontwikkelen en ontwerpen van leskaarten met veel symbolen en met een minimum aan tekst een bijdrage zal leveren aan:

 • meer motivatie van de cursisten; meer binding en minder uitval
 • grotere effectiviteit van de cursus. Naarmate de lesstof beter aansluit op het leervermogen en de leerbehoefte zal de cursist meer leren.
 • meer motivatie van onze vrijwillige docenten. De vrijwilliger zal meer coachen en individueel ondersteunen
 • makkelijker en efficiëntere indeling van de cursusgroepen.

Denktank

We zoekenmensen die in een ontwikkelgroep/ brainstormgroep/ denktank willen zitten. En die gedurende een paar bijeenkomsten een concept voor het nieuwe lesmateriaal willen helpen ontwikkelen

We zoeken hiervoor mensen die:

 • ons willen adviseren, en ondersteunen, die kennis van zaken hebben over leerdoelen en lesmateriaal.
 • kunnen helpen met vormgeven
 • affiniteit hebben met onze doelgroep
 • er rekening mee houden dat we met vrijwilligers werken

Wij hebben voor ogen om zo spoedig mogelijk van start te gaan, en dat we drie vier bijeenkomsten nodig hebben. Voelt u zich aangesproeken of wilt u een bijdrage leveren neem contact met me op: Peter Haver; Projectleider Digiwijs, Peter.Haver@wij30.nl  0650453989

Diversiteit komt per fiets

Op verzoek van RijksWaterstaat heeft de Fietsenmakerij Fiets&IK een regenboogfiets gemaakt. Zoals alle fietsen vanuit de fietsenmakerij is dit het product van deelnemers die hard bezig om grip op hun leven te krijgen en een plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt in te nemen. Het verzoek kwam van de diversiteitscoördinator van RWS. Hij wilde 8 fietsen laten ‘pimpen’ op symbolische en kleurrijke wijze. En daartoe samen te werken met ‘een organisatie waar een divers personeelsbestand al bewezen is.’ De eerste fiets is onlangs verloot.

Terras nodig? Zo gelegd.

Het wijkbedrijf is van allerlei markten thuis. Naast het groenwerk en groenonderhoud dat het wijkbedrijf uitvoert, zijn de deelnemers ook kundig in het aanleggen van een terras. Op de foto is te zien dat al is begonnen met het uitgraven van de tuin. Veel aarde is weggegraven en in de groene container gedeponeerd, hierna is de grond opgevuld met zand waarna de deelnemers beginnen met het egaliseren van het stuk grond. Op de foto kan je zien dat met behulp van een rechte lat, 2 stenen en een (buiten beeld vallende) waterpas ervoor wordt gezorgd dat het stuk grond egaal wordt uitgevlakt.
De vlakke grond wordt vervolgens aangestampt met behulp van een trilplaat. Hierdoor voorkom je verzakking als straks de stenen zijn gelegd. Dit wordt vakkundig uit-gevoerd door een deelnemer. Let op de stalen neuzen in de schoenen, onmisbaar in combinatie met dit gevaarlijke werkje. Nadat de grond is geëgaliseerd en aangestampt kan er worden gestart met het leggen van de stenen. Op de foto is te zien dat dit gebeurt door middel van een ge-oliede samenwerking. 2 deelnemers ‘uppen’ (stenen halen en klaarleggen) en de andere deelnemer legt de stenen neer. Dit leggen van de stenen gebeurt overigens in een halfsteens patroon. Dit halfsteense patroon zorgt voor een mooi effect en ongetwijfeld ook voor een stevig terras waar van de zomer weer heerlijk op gezeten kan worden. 

Informatie

Wil je werken voor het Wijkbedrijf? Of informatie over het werk? Neem contact met ons op via 030 – 879 48 79 of bgg. 030 – 296 13 80. Of stuur een email naar info@wijkbedrijfutrecht.nl