Visie en Missie

Missie

Iedereen heeft het recht om actief mee te doen in de samenleving. Iedereen verdient het om zich naar vermogen sociaal, maatschappelijk en economisch te manifesteren.

WIJ 3.0 biedt mensen met een psychische kwetsbaarheid passende omstandigheden om zich te ontwikkelen. Het is onze opdracht om hen te activeren, inzicht te geven in wat ze kunnen en willen en ze te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk herstel. We ondersteunen op momenten dat het goed en minder goed gaat.

Visie

WIJ 3.0 heeft een maatschappelijke opdracht: we ondersteunen onze cliënten bij het vinden van mogelijkheden om sociaal en/of economisch zelfredzamer en zelfstandiger te worden. We zijn er om onze cliënten passende begeleiding daarvoor te bieden. De cliënt is eigenaar van zijn eigen toekomst en wij ondersteunen gericht op de inhoud en vorm daarvan. Dit doen we op een herstel-ondersteunende manier, die de eigen kracht en regie van cliënten vergroot.

Werkwijze

We bieden sociale en creatieve activiteiten, arbeidsmatige activiteiten, toeleiding naar werk, jobcoaching en trainingen. De activiteiten en trajecten die we aanbieden, hangen onderling samen. Zo kunnen we cliënten via maatwerk maximale hulp bieden.

We werken met duidelijke doelen en stimuleren onze cliënten om waar mogelijk zelf hun ontwikkeling te sturen. Ons streven is een relatie met cliënten aan te gaan, waarin we vanuit eigen ervaringen, motivatie en kennis samenwerken. Dit doen wij op basis van gelijkwaardigheid. De cliënt heeft of neemt de regie over zijn of haar eigen leven en activering. 

Onze werkgeversbenadering in beeld

Gemaakt door Jessamijn.