Visie en Missie WIJ 3.0

Missie

Iedereen heeft het recht om actief mee te doen in de samenleving; zich naar vermogen sociaal, maatschappelijk en economisch te manifesteren.

WIJ 3.0 biedt kwetsbare mensen passende omstandigheden om zich te ontwikkelen. Het is onze opdracht hen te activeren, inzicht te geven in wat ze kunnen en willen en ze te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk herstel. Ze hierin te ondersteunen op momenten dat het goed en minder goed met ze gaat.

We bieden sociale en arbeidsmatige dagactiviteiten, toeleiding naar werk, jobcoaching en trainingen. Ons aanbod is onderling verweven zodat we cliënten via maatwerk maximaal kunnen helpen.

We werken met duidelijke doelen en stimuleren onze cliënten om waar mogelijk zelf hun ontwikkeling te sturen. Het streven is een relatie met cliënten aan te gaan waarin beiden vanuit de eigen ervaringen, motivatie en kennis samenwerken. Dit doen wij op basis van gelijkwaardigheid; de cliënt heeft of neemt de regie over zijn eigen leven en activering. 

Visie

WIJ 3.0 heeft een maatschappelijke opdracht: we voorzien onze cliënten van mogelijkheden om sociaal en/of economisch zelfredzamer en zelfstandiger te worden. We zijn er om onze cliënten de daartoe passende begeleiding te bieden. De cliënt is eigenaar van zijn eigen toekomst en wij ondersteunen gericht op de inhoud en vorm daarvan.
Dit doen we op een herstelondersteunende manier die door onze bejegening en werkwijzen de eigen kracht en regie van cliënten vergroot.