Visie en Missie WIJ 3.0

WIJ 3.0 is een jonge organisatie gevormd uit verschillende entiteiten. Werken vanuit een gezamenlijk perspectief met een heldere visie op dienstverlening geeft focus en binding maar vraagt nog nadere, gezamenlijke uitwerking. In het bedrijfsplan 2015- 2016 zijn al de nodige aanzetten gegeven voor de formulering van deze visie:
WIJ 3.0 heeft een maatschappelijke opdracht; we voorzien onze cliënten en deelnemers van mogelijkheden om sociaal en/of economisch krachtiger te worden. We zijn er om onze cliënten en deelnemers daartoe een goede omgeving te bieden, en te ondersteunen bij de eigen ontwikkeling.

WIJ 3.0 is een degelijke en betrouwbare partner in het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten. Organisaties en bedrijven vinden bij ons een compleet en kwalitatief pakket van diensten. We zorgen er continu voor dat onze producten en diensteneffectief en adequaat worden uitgevoerd.

De kern van WIJ 3.0 ligt in het aanbieden van dagbesteding en werk, zorgen voor participatie in de samenleving. Werk en de waardes onder werken zoals wij die ervaren in ons dagelijks leven zijn daarbij leidend. Onze missie is om mensen betekenisvol te laten zijn door middel van werk gerelateerde activiteiten.

Kernwaarden waar we naar handelen zijn:

Mensgericht: de cliënten en professionals staan centraal. Hun samenwerking én hun ontwikkeling worden maximaal gefaciliteerd door de organisatie. We bejegenen cliënten op een mensgerichte manier;
Professioneel: we geven betekenis aan professionaliteit;
Resultaatgericht: we zijn altijd gericht op verbetering en goed gedefinieerde resultaten.
Respectvol: we hebben respect voor cliënten en de belangen en zorgen van onze opdrachtgevers en omgeving.

Werk is leidend

Maatschappelijk herstel is van belang. Belangrijk onderdeel daarvan is voor ons allen werken. Ga naar een feestje waar je onbekend bent en bij een kennismaking zal de vraag meestal zijn ‘wat doe je’; klaarblijkelijk is ons werk, dat wat we doen uitermate bepalend voor wie we zijn en wat we betekenen. WIJ 3.0 ondersteunt mensen ‘van bank naar baan’.