Outplacement trajecten voor werknemers

Wat is outplacement?

Outplacement is heroriëntatie op de arbeidsmarkt met als doel: een andere baan. Outplacement wordt ingezet als de werknemer niet meer terug kan keren op de oude werkplek. Als de werkgever het traject betaalt, wordt er vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject en moet de werknemer binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden hebben. Als de werknemer zelf de outplacement betaalt, wordt de limiet uiteraard in gezamenlijk overleg bepaald.

Wat is de aanpak van WIJ 3.0?

WIJ 3.0 voert outplacementtrajecten uit voor werknemers die boventallig zijn, een arbeidsconflict hebben, vastgelopen zijn of waarvoor ontslag dreigt.

We brengen eerst de situatie van de werknemer in kaart. De competenties worden verduidelijkt, de arbeidservaringen beoordeeld en de wensen en mogelijkheden in kaart gebracht.

Vervolgens kunnen we de volgende diensten inzetten:

  • koers bepalen
  • motiveren
  • jobcoaching
  • ondersteuning in het zoeken van gepaste vacatures
  • activeren van eigen netwerken en
  • verbetering van de sollicitatievaardigheden

Meer over re-integratietrajecten bij WIJ 3.0