Makelpunt Social Return

Samen met zorgpartners in stad Utrecht hebben WIJ 3.0 en Altrecht een makelpunt opgericht voor social return. Het makelpunt adviseert, begeleidt en ontzorgt ondernemers bij de invulling van social return. Daarvoor beschikt het makelpunt over een overzicht van alle mensen, diensten en producten van WIJ 3.0 en partners Abrona, Altrecht GGZ, de Boogh, Buurtteamorganisatie Sociaal, Gemeente Utrecht, Jellinek, Leger des Heils, LISTER, Moviera, Reinaerde, Tussenvoorziening, UW Re-integratie, UWV SMD en UWV Werkbedrijf en de Wilg.

Het uitgangspunt voor het makelpunt zijn ieders wensen en ideeën. Bij de invulling wordt gelet op hoe social return bijdraagt aan de bedrijfsvoering.

Wat is Social Return?

Als een overheidsdienst een grote opdracht aan een ondernemer gunt, moet die ondernemer een deel van zijn financiering inzetten om ‘sociale waarde’ te creëren. Doel is om te investeren in werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen mensen met een arbeidsbeperking zijn, maar ook oudere werklozen, statushouders en jongeren uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

De invulling is divers. Het kan bestaan uit het aanbieden van duurzaam betaald werk, leerwerkplekken en stages. Maar ook het bieden van begeleiding in het vinden van werk hoort erbij, evenals het inkopen van diensten en producten van sociale ondernemingen. Op deze pagina van de Gemeente Utrecht staat een uitgebreide uitleg.

Makelpunt Social Return: onderdeel van het ADSU

Het Makelpunt is een van de activiteiten van het samenwerkingsverband Aan De Slag in Utrecht (ADSU). Dit is een samenwerkingsverband van verschillende Utrechtse organisaties. Samen werken zij aan werk en activering. Kijk voor meer informatie op de website van het ADSU

Kijk hier voor voorbeelden van diensten en producten van WIJ 3.0.