Het relaas van Eelco Posthuma

Eelco Posthuma (41) had een koopwoning in Nijmegen en een goedlopende zaak in de autohandel. Als zijn eigen auto (‘Een Amerikaan’) kapotging, kocht hij gewoon een nieuwe. Tot het noodlot toesloeg en zijn zoon overleed. Hij gleed af, raakte aan de drugs en werd dakloos. Inmiddels, jaren later, zit hij weer goed in zijn vel. Met dank aan WIJ 3.0 en zijn nieuwe werk.

In de kantoorruimte van WIJ 3.0 in Overvecht staat Posthuma een shaggie te draaien. “Vind je het goed als ik die eerst even op rook?”, vraagt hij met een lach. Even later neemt Posthuma plaats op een stoel in de kantine en steekt hij van wal…. Lees hier verder

[bron: DUIC]

WIJ 3.0 met Plankstaal in de etalage

WIJ 3.0 met Plankstaal in de Bijenkorf

Warenhuis de Bijenkorf exposeert tot 13 augustus onder meer werk van Mira Nasruddin. Mira Nasruddin heeft onder meer met deelnemers van de metaalwerkplaats van WIJ 3.0 een minimalistische salontafel gemaakt. De samenwerking was onderdeel haar afstudeerproject aan de HKU, genaamd Plankstaal. Mira studeert af in Spatial Design. De samenwerking met de metaalwerkplaats van WIJ 3.0 kwam bij Mira voort uit het besef dat ze meubels wil ontwerpen die ertoe doen. Bij de metaalwerkplaats vond ze deze diepere betekenis in de mensen die er werken en in de ogen van de samenleving vaak al snel er minder toe doen.

Mira Nasruddin zegt erover in Stadsblad: ” Ik wil juist deze  mensen een podium bieden. Ik wil met mijn project laten zien hoeveel liefde en passie je kunt halen uit mensen die vaak al zijn opgegeven door de maatschappij…”

 

Buurtteams beoordeeld door Meetellen

De eerste stapel factsheets

De buurtteams Sociaal in stad Utrecht zijn goed bekend bij de sociaal kwetsbare inwoners: 90% heeft er van gehoord.
Dit is één van de resultaten van het onderzoek dat Meetellen begin dit jaar heeft uitgevoerd. In opdracht van gemeente Utrecht onderzocht zij welke ervaringen sociaal kwetsbare inwoners hebben met de buurtteams. De balans slaat op de meeste punten positief door. Alle resultaten zijn samengebracht in een factsheet.

Contact positief

Voor het onderzoek is het stadspanel van Meetellen benaderd. Ruim 250 panelleden hebben uiteindelijk meegedaan aan het onderzoek. Tweederde gaf aan contact te hebben gehad met een van de  buurtteams. Bijna 70% was tevreden over dit contact. Onder degenen die waren doorverwezen door het team naar een andere organisatie noteerde Meetellen ruim 80% tevredenheid.

Minpunten

Als minpunt noemde een op de vijf geënquêteerden dat buurtteamleden niet duidelijk genoeg zijn over wat ze wel en niet kunnen betekenen. Een kleiner deel voelde zich niet serieus genomen of vond dat de buurtteammedewerker onvoldoende kennis had om de situatie te begrijpen.

Taal

Het onderzoek van Meetellen besteedde ook special aandacht aan klanten met een migratieachtergrond. Hieruit bleek onder meer dat het niet altijd fijn is om dan gekoppeld te worden aan een buurtteammedewerker met een zelfde migratieachtergrond. De inzet van tolken zou gewaardeerd worden om misverstanden door taalverschillen te ondervangen.

Advies

Het onderzoek kent verschillende adviezen tot verbeteringen. Een belangrijk advies is de aanwezigheid van ervaringskennis binnen de teams. Panelleden vinden het belangrijk dat er ervaringsdeskundigen werken bij een buurtteam. En hierbij duidelijk te zijn over wat ervaringsdeskundigen voor hulpvragers kunnen betekenen.

20 juni: overhandiging eerste Digigids

Digigids helpt bij het computeren

Op 20 juni presenteren we met veel trots Digigids, computerwoordenboek voor beginners die moeite hebben met digitale begrippen. Digigids is gemaakt door vrijwilligers en medewerkers van Digiwijs 3.0. Het is een unieke uitgave, bedoeld voor iedereen die worstelt met de (Nederlandse) computertaal bij het leren computeren.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst zal het eerste exemplaar worden overhandigd aan de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen van Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning.

Vier dit bijzondere moment met ons mee!

U bent welkom vanaf 14:45 uur op Stroyenborchdreef 12.
Om 15:00 uur wordt het eerste exemplaar overhandigd.

20 juni

De presentatie van Digigids is een zeer bijzonder moment. Het is een nieuw, extra hulpmiddel voor iedereen, in Utrecht en elders in Nederland, die wil leren computeren. Het versterkt onze mogelijkheden om mensen meer kans te bieden zelfredzamer te worden in de snel digitaliserende wereld.

Over het belang van computeren, hoe lastig het kan zijn en hoe waardevol het is dat inwoners elkaar hierbij helpen, zal de wethouder in een kort gesprek met een maker van de Digigids en (komende) gebruiker verduidelijken. 

Beschikbaarheid

Digigids zal als onderdeel van de Digiwijs-activiteiten beschikbaar zijn voor de deelnemers tegen een gereduceerde prijs. Voor anderen is het boekje te koop voor € 6,-.

Digigids is financieel mogelijk gemaakt door gemeente Utrecht, Oranjefonds en K.F. Heinfonds.

Meer weten?

Bel naar 030-8781535 of mail naar digiwijs@wij30.nl. Voor de flyer, zie hier.

WIJ 3.0 ondertekent Taalakkoord

14 Utrechtse organisaties hebben vandaag een Taalakkoord gesloten. Doel is laaggeletterdheid te verminderen en digitale vaardigheden te bevorderen: zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. De organisaties willen dit bereiken door naast hun eigen activiteiten gezamenlijk het van werven en trainen van ((digi)taal)vrijwilligers te verbeteren en de samenhang in beleid en activiteiten te verbeteren.

(Digi)taalvaardigheid in Utrecht

Ongeveer 30.000 Utrechters zijn laaggeletterd en tenminste 68.000 Utrechters hebben moeite met de computer en digitale communicatie. Laaggeletterdheid heeft grote invloed op de kwaliteit van leven van mensen. Het kan leiden tot schaamte en onbegrip, tot afhankelijkheid van anderen voor dagelijkse zaken. Mensen die moeite hebben met lezen en/of de computer vinden minder gemakkelijk werk en hebben vaker gezondheidsproblemen.

Samenwerking voorop

In Utrecht werkt al langere tijd een groot aantal organisaties aan het vergroten van taal- en digitale vaardigheden van de Utrechtse burgers. WIJ 3.0 doet dit met Digiwijs 3.0. Digiwijs biedt onder meer cursussen en thematische lessen.

Deelnemende partijen

De ondertekening van het Taalakkoord betekent een duurzame samenwerking tussen organisaties die laaggeletterdheid herkennen en signaleren en aanbieders van educatietrajecten. Deelnemers zijn de Bibliotheek Utrecht, Buurtteam Jeugd en Buurtteam Sociaal, WIJ 3.0, UWV, Gemeente Utrecht, Gilde Utrecht, Prago, Stichting Lezen & Schrijven, Taal doet meer, Taalplus, U-Centraal, Vrijwilligerscentrale, Wijk & Co. Organisaties kunnen zich nog aansluiten bij het Taalakkoord. Zo wordt de samenwerking in Utrecht rond (digi)taalvaardigheden steeds sterker.

Meetellen wint de Toegankelijkheidsprijs

Meetellen wint de Toegankelijkheidsprijs

Meetellen heeft gisteren de Toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht gewonnen. De prijs kreeg het team uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomt in ZIMHIC-theater Stefanus. Er waren zes organisaties of initiatieven genomineerd voor de prijs. Alle genomineerden maakten zich sterk om mensen met een beperking mee te laten doen in de samenleving.

De kracht van Meetellen om een stem te geven aan mensen met een beperking werd door de jury beloond met de eerste prijs. De jury was unaniem in haar beoordeling: ‘juist omdat Meetellen op zoveel fronten aan toegankelijkheid werkt voor zo’n brede groep’.

Naast de eer gaat de prijs ook gepaard met een geldbedrag van 3.000,-. “Dat gaan we zeker voor onze panelmedewerkers gebruiken.” zo zei projectleider Annette Schlingmann hierover. “Ideeën zijn er genoeg: het kantoor moet nodig opgefrist worden, training is altijd fijn en iets extra op de jaarlijkse paneldag.” In haar dankwoord roemde Annette de inzet van de panelmedewerkers en panelleden zonder wie Meetellen nooit zo veel zou hebben bereikt.

Annette Schlingmann bedankt de jury voor de prijs. Achter haar de panelmedewerkers en links wethouder Kees Diepeveen die de prijs uitreikte.

WIJ 3.0 helpt SWAPFiets

OV-fiets is bekend. Die richt zich vooral op bezoekers. SWAPfiets werkt ook met leenfietsen, maar mikt vooral op bewoners of structurele bezoekers. Voor een vast bedrag per maand krijg de klant een SWAPfiets met de garantie dat de fiets ‘het altijd doet’.

Sinds kort werkt de Fietswerkplaats van WIJ 3.0 in de Stadsbrug samen met SWAPfiets. SWAP werkt met nieuwe fietsen die in elkaar gezet moeten worden. Die klus wordt door de deelnemers van de werkplaats uitgevoerd. Elke fiets die klar is wordt vervolgens aangemeld in het SWAP-systeem. Met 4 a 5 deelnemers zijn er in de afgelopen drie weken twee weken ruim 200 fietsen klaargemaakt (!). Dit is echter niet het enige wat de samenwerking met SWAPfiets inhoudt.

Als er veel reparaties gaan komen, voert de werkplaats een deel van deze reparaties uit.

Voor een aantal is het werk voor SWAPfiets een mooie tussenstap naar regulier werk. Er is minder begeleiding op want het werk is sterk repeterend. Tegelijk vraagt het wel meer zelfstandigheid om de fietsen tijdig en goed rijklaar te maken. De droom van Henk Koster, de leerwerkmeester, is dat SWAPfiets in Utrecht zo groot wordt dat het een betaalde arbeidsplaats biedt aan één van de deelnemers.

Een SWAPfiets is te herkennen aan de blauwe voorband. Dus mocht je zo een fiets binnenkort zien: grote kans dat ‘onze deelnemers’ ‘m in elkaar hebben gezet!

 

 

WIJ 3.0 Festival was ‘een warm welkom’

Afgelopen zaterdag organiseerde WIJ 3.0 haar eerste Festival. Op de sfeervolle locatie van WIJ a/d Werf konden buiten en binnen bezoekers kennis maken met onze activiteiten. Deelnemers en medewerkers stonden klaar om iedereen te ontvangen en informatie te geven. Of gewoon voor en potje schaak en om muziek te maken. Ruim 130 bezoekers telden we en iedereen toonde zich zeer betrokken en geïnteresseerd.