Kwastendag kleurt de toekomst

In september vond opnieuw de Utrechtse ‘Kwastendag’ plaats: een doe- en selectiedag waar werkzoekenden met interesse in het schildersvak al doende hier kennis mee maken en waarbij iedereen op zijn talent wordt beoordeeld. De Kwastendag trok veel belangstellenden: ruim 60 werkzoekenden meldden zich vooraf aan. Op de dag zelf hebben ruim 30 van hen ervaren wat het is om professioneel schilder te zijn. Onderhoudspartners van Mitros gaven les in o.a. schuren, houtreparatie, schilderen en werken op een steiger. Zo kon de deelnemer ervaren hoe het is om aan de slag te gaan als onderhoudsschilder. Op basis van ieders verrichtingen zijn er acht uitgekozen voor een praktisch scholingstraject bij een van de onderhoudspartners van Mitros. En als dit goed gaat ligt er een baan in het verschiet.

WIJ 3.0 verzorgde in aanloop naar de dag samen met partners de werving en selectie van de werkzoekenden die zich melden. Nu de Kwastendag is geweest zullen trajectbegeleiders van WIJ 3.0 de acht geselecteerde kandidaten jobcoachen. Dit houdt in dat ze begeleid worden bij het leren van nieuwe kennis en vaardigheden. Want niet iedereen lukt het zo maar om zelfstandig te leren en daarbij goed rekening te houden met alle afspraken en verwachtingen. Deze ‘Kwastendag’ werd voor de tweede keer in Utrecht georganiseerd. Vorig jaar kregen drie werkzoekenden een baan bij een van de onderhoudspartners van Mitros. WIJ 3.0 organiseerde de dag samen met stichting Nelis, Mitros en de onderhoudsbedrijven Wits, SW Vastgoedverbetering, Rutges, Hagemans en Talen. 

Cleanteam WIJ 3.0 helpt op World cleanup day

Op 19 september hebben de bewoners in de buurt van de THEMA-dreven in Overvecht (Tigrisdreef e.o.) veel afval verzameld. Bij alle zes 10-hoog-flats stonden grote containers waar de bewoners hun afval en overbodige spullen in kwijt konden. Buurtambassadeurs en buurtbeheerders waren erbij om te helpen. Veel kinderen hebben vuil opgeprikt met de vuilprikactie en er werd getrakteerd op fruit. Een mooie samenwerking tussen het Cleanteam van WIJ 3.0 waar bewoners uit de wijk wekelijks werk vinden, Stadsbedrijven, Mitros, Portaal, DOCK en JoU. Buurtondernemer Panino Fresco trakteerde aan het eind van de actie op een ijsje.

Socialrun in nieuwe vorm

De Socialrun gaat dit jaar door in aangepaste vorm. Altrecht neemt aan deze editie, die plaatsvind op 18, 19 en 20 september, deel met twee volledige teams genaamd WijHalla en Wahalla (Wij!-Halla). De Fietsenmakerij van WIJ 3.0 verzorgt de fietsers van team Altrecht. En de leerwerkmeester van de Fietsenmakerij Fagel gaat weer zijn kilometers maken voor team WijHalla.

Socal run vindt jaarlijks plaats om aandacht te vragen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit maal zullen 51 teams meedoen die geld inzamelen om ruim 30 projecten te steunen.

De aangepaste vorm, als gevolg van corona, betekent dat de Altrecht-teams in de eigen regio lopen en daarbij diverse GGZ locaties aandoen. Na 250 kilometer zullen de lopers en hun helpers neerstrijken op een Altrecht locatie in de buurt, waarschijnlijk Zeist of Den Dolder, om de overige 255 kilometers te volbrengen. Deze week zal er meer duidelijkheid komen over hoe de laatste 250 kilometer volbracht gaan worden.

Tijdens de social run zal er geplogd en gevlogd worden, taarten gebakken, en naar het eruitziet kan elke geïnteresseerde een rondje meelopen of fietsen met het team en krijgt daarna een aandenken.

Springplank030: wagen en winnen

Via werk op eigen benen

In anderhalf jaar tijd leren deelnemers op eigen benen te staan. Ze krijgen woon- en werkbegeleiding en direct een werkplek. Zodat deelnemers actief bezig zijn en zich nuttig voelen. Er wordt ook echt wat van hen verwacht. Daar horen ook hobbels bij. Dingen die niet zo gaan als vooraf bedacht. Maar juist die uitdagingen met collega’s, daar leren onze deelnemers van! Ruimte innemen en op een sociale manier behouden wat je hebt. Ons doel? Duurzame uitstroom met een betaalde baan.

Werkoriëntatie

“Omdat ik geen plek had om tot rust te komen, ging het telkens mis. Dat zie ik nu in. Om die cirkel te doorbreken, moest ik hulp accepteren.” Steven (30) doet sinds eind augustus 2019 mee aan Springplank 030. Hij kreeg een kamer in een groepswoning en ging direct aan het werk. De woonruimte is gekoppeld aan werk. Kandidaten moeten dus willen en kunnen werken. Via het werk leren ze alle vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te wonen en hun leven op orde krijgen. Ira is begeleider bij Springplank 030. Zij helpt Steven op het gebied van wonen en werken. “Kandidaten starten met werkoriëntatie. Daarbij gaat het er niet om dat het werk per sé leuk is. Ik wil zien hoe iemands vaardigheden en motivatie zijn. Hoe gaat iemand om met collega’s? Wat gebeurt er als iemand feedback krijgt? En komt iemand afspraken na? Dat soort dingen moet ik wel weten voordat ik met iemands cv de boer op ga.” Daar wil ik werken! Steven: “Ik vond mijn werkoriëntatie niet zo leuk. Daar zat ik tussen mensen met een drugsverslaving. Ik heb mijn uren gemaakt hoor, maar ik ging wel op zoek naar een baan. Toen ik The Green House zag, wist ik het meteen. Daar wil ik werken! Het is een mooi gebouw, op fietsafstand van mijn huis en ze zijn duurzaam bezig. Dat vind ik belangrijk, in de horeca is namelijk veel verspilling.

Steven

Ira heeft een paar keer gebeld en gemaild. Uiteindelijk mocht ik langskomen. Dat was best een streng gesprek. Zo moest ik vertellen waarom ik daar wilde werken. Gelukkig waren ze onder de indruk van mijn antwoorden en kon ik aan de slag als afwashulp.” Sinds februari werkt Steven ook één dag per week in de bediening. Verder kreeg hij een training in de keuken. Ira: “Ze zien bij The Green House dat Steven hard werkt en denken met hem mee. Ook hebben ze hem een contract aangeboden voor zeven maanden. Stevens volgende doel? Achter de bar staan en hopelijk ook in de keuken.” Trots dat ik mijzelf heb bewezen “In het begin had ik het gevoel dat ik mij moest bewijzen” vertelt Steven. “Ik wilde iedereen laten zien dat ik dit echt wilde. Niet om mijn uren te maken, maar om mijn collega’s te helpen. Om sámen vooruitgang te boeken. Dat werd gelukkig opgemerkt. Nu gaan mijn collega’s anders met mij om en zijn we maatjes. Daardoor is het werk veel gezelliger.

Trots

Ik ben trots op mezelf dat ik heb volgehouden en mezelf heb bewezen. Er is echt een last van mijn schouders gevallen. Ik denk dat ik nog steeds veel te leren heb, al heb ik wel geleerd van mijn fouten. Hulp accepteren bijvoorbeeld. Dat vond ik lange tijd heel moeilijk. Uiteindelijk heeft een maatschappelijk werkster bij de NoiZ (Nachtopvang in Zelfbeheer) mij doorverwezen naar Springplank 030. Ik besefte toen dat ik niet langer zo kon doorgaan.” Geen verstand van mijn rechten Steven werd dakloos toen zijn relatie uitging en zijn werkgever korte tijd later zijn contract niet verlengde. WW aanvragen kwam niet bij hem op, “Ik had geen verstand van mijn rechten, dat had ik thuis niet meegekregen. Daarom zei ik mijn huis op en sliep ik op straat. Gelukkig had ik vrienden die af en toe naar mij omkeken. Zij luisterden naar mij en konden zich inleven. Af en toe kon ik bij mensen logeren. Op die momenten werkte ik ook. Dat vond ik wel lastig. Ik zat continu in andermans omgeving en had geen eigen plek. Omdat ik bang was dat mensen mij asociaal vonden, paste ik mij aan. Woonde ik bij iemand die veel dronk? Dan deed ik mee. Zo heb ik mijzelf een tijd voor de gek gehouden. Uiteindelijk kwam ik bij de NoiZ terecht.

Ira Schuller

”Problemen los je samen op. Steven weet inmiddels dat dingen niet vanzelf gaan”, zegt Ira. “Hij zoekt mij op als hij iets niet snapt. Bijvoorbeeld als hij een moeilijke brief krijgt. Hij wil echt werken. Ook nu het restaurant tijdelijk dicht is door de coronacrisis. Daarom werkt hij nu tijdelijk in de supermarkt, winkelmandjes desinfecteren. Het uiteindelijke doel is dat Steven een vaste, betaalde baan heeft en weer zelfstandig kan wonen.” “Het is fijn om weer aan het werk te zijn”, vertelt Steven. “Werk levert stress op, maar ik heb dat ook nodig. Wat ik anderen wil meegeven? Luister naar mensen en oordeel niet. Je weet niet waar ze vandaan komen en hoe ze zijn opgevoed. Veel mensen hebben anderen nodig om te zien wat ze kunnen. Wil je problemen oplossen, dan moet je dat sámen doen. Gelijkwaardig, niet vanuit een hoge stoel.”


Springplank 030 is een gezamenlijke pilot van de Tussenvoorziening en WIJ 3.0 met het Eindhovense bedrijf Springplank. In april 2019 zijn de eerste kandidaten gestart. Dit is het resultaat na 9 maanden:

Bron: Jaarbeeld 2019 van De Tussenvoorziening

TSN, sociale partner

WIJ 3.0 werkt in Houten samen met TSN Groep. TSN biedt logistieke dienstverlening op het gebied van fulfilment en distributie van grote consumentengoederen. Het bedrijf heeft de ambitie uitgesproken de meest duurzame logistieke ondernemer van Europa te willen worden. Het streven is een klimaatneutrale werkwijze met een volledig elektrisch wagenpark, zonnepanelen en een insecten- en bijvriendelijke bedrijfstuin. TSN wil ook haar sociale betekenis vergroten en werkt samen met WIJ 3.0 aan het creëren van een duurzaam arbeidsmatig activeringstraject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor WIJ 3.0 is TSN een fijne partner om mee samen te werken.

Toelichting op de samenwerking vind je hier:

WIJ 3.0 en Jellinek in drieluik

Jellinek biedt mensen met verslavingsproblemen een klinische behandeling (behandeling met opname in de kliniek). Als onderdeel bezoeken zij voor activering de locaties van WIJ 3.0 op de Nijverheidsweg in Nieuwegein en de Maliegilde in Utrecht. Daarnaast kunnen zij contact hebben met trajectbegeleider Jort La Brijn van WIJ 3.0 voor begeleiding naar dagbesteding na de klinische behandeling.

Op beide locaties kunnen cliënten creatief bezig zijn met tekenen, schilderen, of het spelen van een spelletje. Of ze gaan aan de slag in een van de werkplaatsen. Het geeft cliënten rust om even in een andere omgeving dan de kliniek te zijn en ze ervaren dit als een prettige afleiding.

De behandeling doet cliënten goed, velen voelen zich na een paar weken, na eerst een detox te hebben gehad, al een stuk beter en maken toekomstplannen. Het voelt echt als een nieuwe start. In de behandeling van 8 weken hebben cliënten vaardigheidstraining, het omgaan met verslaving en het leren aangeven van grenzen.

Jort La Brijn is trajectbegeleider bij WIJ 3.0. Hij werkt verschillende dagdelen in de week bij de Jellinek kliniek in het Sint Antonius Ziekenhuis. Het doel is om cliënten toe te leiden naar een dagbesteding na hun behandeling. Bijvoorbeeld: beschut werk, vrijwilligerswerk of (hervatting) van betaald werk.

De samenwerking van WIJ 3.0 met Jellinek startte in juli 2019, met als doel beter aan te sluiten op de vraag naar activering tijdens en na een behandeling en hierin ondersteuning te bieden. Jort gaat in gesprek met cliënten om een activeringsplan te maken.

De centrale vraag in het activeringsplan: wat ga je doen na de behandeling? In het activeringsplan wordt samen met de cliënt gekeken wat voor hen belangrijke activiteiten zijn. Soms zijn verwachtingen van familie te hoog om bijvoorbeeld direct naar betaald werk te gaan; voor sommige cliënten is dat te snel.

Als blijkt dat er na de klinische behandeling een vervolg hulpvraag is worden cliënten verwezen voor trajecten bij hun gemeenten of het UWV. Als cliënten in (de omgeving van) Utrecht wonen kan er ook gekeken worden naar locaties van WIJ 3.0, bijvoorbeeld bij interesse in lassen om een lasdiploma te halen via de Metaalwerkplaats of bij interesse in ICT op de locatie de Stadsbrug.

Tekst: Kevin van den IJssel

Foto’s: Gerbrand Langenberg

Kwastendag gaat door

Utrechters en Nieuwegeiners zonder baan, kunnen op donderdag 10 september 2020 tijdens de Utrechtse ‘Kwastendag’ kennismaken met het schildersvak. Onderhoudspartners van Mitros geven op deze doedag les in o.a. schuren, houtreparatie, schilderen en werken op een steiger. Zo kunnen geïnteresseerde werkzoekenden, onder wie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ervaren hoe het is om aan de slag te gaan als onderhoudsschilder.

De ‘Kwastendag’ wordt voor de tweede keer in Utrecht georganiseerd. Vorig jaar hebben vijf werkzoekenden een baan gekregen bij een van de onderhoudspartners van Mitros. De ‘Kwastendag’ is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan een opleiding en een vaste baan. “In tijden van economische voorspoed hebben veel mensen werk, maar niet iedereen lukt het om weer aan de slag te gaan. Deze groep mensen ervaart soms een grote afstand tot de arbeidsmarkt en heeft een extra duwtje in de rug nodig, daar dragen we met dit initiatief aan bij”, aldus inkoper Ron Sierink van Mitros.

De ‘Kwastendag’ is de aftrap van het (om)scholingstraject ‘Je Leven In De Verf’. Na de doedag kunnen 7 kandidaten die enthousiast en geschikt zijn over het schildersvak, meedoen aan dit leerwerktraject. Tijdens het traject, begeleid door Stichting Nelis en WIJ 3.0, leren werkzoekenden de basisbeginselen van het vak onderhoudsschilder. De kandidaten volgen theorielessen en gaan tenminste 3 dagen per week de steigers op bij Wits Utrecht, Rutges Vernieuwt, Talen Vastgoedonderhoud, SW Vastgoedverbetering of Hagemans Vastgoedonderhoud B.V. De kandidaten die het opleidingstraject succesvol afronden, krijgen een betaalde baan aangeboden.

Aanmelden Kwastendag

Aanmelden voor de ‘Kwastendag’ kan bij WIJ 3.0 via: kwastendag@wij30.nl. Werkzoekenden uit Utrecht of Nieuwegein kunnen zichzelf aanmelden, maar ook jobcoaches, ouders, begeleiders of bijvoorbeeld docenten kunnen kandidaten aandragen. Meer informatie is hier te vinden.

Coronatijd in de Strooij

Hoe verliep de coronatijd? De Strooij ging als snel weer open

De meeste activiteiten en cursussen in Utrecht zijn sinds de coronamaatregelen nog niet (helemaal) opgestart of open, gelukkig is de locatie De Strooij wèl open. Hoe is het met de deelnemers en het personeel van De Strooij verlopen afgelopen maanden?

Werkbegeleiders Willem en Eline vertellen: ‘We zijn gelukkig niet heel lang dicht geweest. De eerste paar weken dat de Coronacrisis begon waren we wel dicht maar eigenlijk zijn we best snel weer langzaam opgestart en konden deelnemers weer naar De Strooij komen. Op gepaste afstand natuurlijk.’ Willem: ‘Het is nu alleen minder vrijblijvend dan voordat de Coronacrisis begon. Eerst konden mensen gewoon langskomen voor een praatje of een kopje koffie maar nu maken we roosters. Zo weten we hoeveel mensen er aanwezig zijn en of er misschien toch nog wel meer mensen kunnen komen naar De Strooij. We zitten nu eenmaal met de verplichte anderhalve meter afstand en dat betekent dat we dat goed moeten inpassen op de locatie.’

‘En mensen hebben nu ook wat meer verantwoordelijkheid dan voorheen’, vult Eline aan: ‘er zijn wat kleine puntjes ter verbetering maar eigenlijk gaat het heel goed’.

Welke activiteiten zijn er nu open? Willem: ‘Het naaiatelier Naald&Draad is weer open, schoonmaak- en receptieactiviteiten, maar ook creatieve activiteiten zoals tekenen en schilderen of werken met hout. Ook computerlessen kunnen weer worden gevolgd. Die geven ze zelf of via Digiwijs 3.0. Eline: ‘Alleen de gezamenlijke lunch organiseren we (nog) niet, dan is de anderhalve meter toch lastig te handhaven.’

Bron: Jekuntmeer.nl