Privacy, Klachten en Regels

WIJ 3.0 verkrijgt uit het contact met de vele cliënten veel persoonlijke informatie. We zijn ons zeer bewust ervan dat dit een erg zorgvuldige omgang vraagt. Via diverse diverse reglementen en protocollen zorgen we voor een goede omgang met de persoonlijke informatie van cliënten. Onze regelgeving en handelwijzen zijn volledig aangepast aan de regels van AVG .

Privacy

WIJ 3.0 hecht grote waarde aan de privacy van medewerkers en cliënten. Dit geldt zowel voor het bewaren, verstrekken en beveiligen van hun persoonsgegevens. In onze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die WIJ 3.0 verwerkt.

Lees hier meer over ons Privacybeleid

Veilig e-mailen

WIJ 3.0 werkt met beveiligde e-mail om vertrouwelijke informatie te versturen. We werken hiervoor samen met ZIVVER. Hierdoor zijn we er van verzekerd dat gevoelige informatie met meest moderne beveiliging zal worden verstuurd.

Lees hier meer over veilig e-mailen met ZIVVER.

Omgaan met klachten

Daarnaast vinden we het belangrijk dat cliënten zonder al te veel omwegen een klacht moeten kunnen indienen als ze zich onheus bejegend voelen. We hebben daarom voor zowel medewerkers als cliënten de nodige zaken vastgelegd om klachten te voorkomen en anders te zorgen voor een goede afhandeling ervan. Als het gesprek aangaan met de persoon waarop de klacht betrekking heeft geen oplossing biedt, en bemiddeling door een begeleider of teamleider ook niet, dan kunnen cliënten contact opnemen met de Klachtencommissie via e-mail en daar de klacht voorleggen.

Veiligheid

Veiligheid is bij WIJ 3.0 een belangrijke voorwaarde voor ons werk; cliënten moeten zich veilig voelen om zich te uiten en zich te ontwikkelen. Medewerkers moeten zich veilig voelen om tot de juiste begeleiding te komen.

Locatieregels

Om het verblijf in de gebouwen en op de terreinen van WIJ 3.0 voor iedereen prettig en veilig te laten verlopen heeft WIJ 3.0 de volgende locatieregels opgesteld (ook als apart document te downloaden):

  1. Bezoekers, deelnemers en medewerkers gaan op een prettige manier met elkaar om; met respect voor elkaar, voor andere meningen en voor elkaars grenzen.
  2. Het gebruiken en verhandelen van alcoholische  en/of geestverruimende middelen in en om het pand of tijdens werk is niet toegestaan.
  3. Ongewenste intimiteiten en lichamelijk of verbaal geweld tolereren we niet; we zullen daar altijd actie op ondernemen.
  4. Bij geweldsincidenten of diefstal doet WIJ 3.0 altijd aangifte bij de politie.
  5. Gereedschappen en materialen worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Bij schade door onzorgvuldig gebruik brengen we kosten in rekening.
  6. Het is verboden om messen, wapens of iets wat als zodanig kan worden aangemerkt mee te nemen naar de locaties.
  7. Roken is toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken.
  8. WIJ 3.0 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
  9. Blindengeleide- en andere hulphonden zijn van harte welkom; het meenemen van andere honden en huisdieren kunnen we echter niet toestaan.
  10. Tijdens het werk en de activiteiten houdt iedereen zich aan de veiligheidsvoorschriften en instructies die de begeleiders geven.

Medezeggenschap

Wil je als deelnemer bij WIJ 3.0 graag meedenken over wat er goed gaat en wat beter kan? Dat kan in de Centrale MedezeggenschapsRaad (CMR). Deze raad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van deelnemers op al onze locaties. Zo zorgen we samen voor een nog betere zorg en begeleiding.

Heb je vragen?

Voor vragen over privacy, klachten, veiligheid en locatieregels kun je contact opnemen met een medewerker van WIJ 3.0 of e-mailen naar info@wij30.nl.