Wat is WIJ 3.0

WIJ 3.0 biedt dagactiviteiten, toeleiding naar werk en opleiding, trainingen en coaching. Ons aanbod is bestemd voor een breed en divers publiek. Van mensen die op zoek zijn naar sociale contacten, structuur en  dagritme tot mensen die werkloos zijn en een helpende hand nodig hebben om weer aan de slag te komen. Door gebruik te maken van ons aanbod bieden we mensen de kans om (weer) actief deel te nemen aan de samenleving.

EEN PLAN, EEN REGISSEUR

Met WIJ 3.0 is er in de stad en regio een organisatie met een breed palet aan activiteiten: van creatief bezig zijn voor mensen met een ernstige chronische aandoening tot arbeidsmatige participatie voor hen die het vizier op de arbeidsmarkt willen en kunnen richten. Hiermee is er een keten gevormd waarin de cliënten van WIJ 3.0 stappen vooruit kunnen maken, en ook, als het even niet gaat, weer stappen achteruit. Hiertoe wordt gewerkt met het principe ‘één plan, één regisseur’: over de hele keten wordt de ontwikkeling van de cliënten gevolgd en kunnen zij met gespecialiseerde begeleiders uitstippelen wat voor hun goed werkt.

WIJ 3.0 biedt dagactiviteiten aan in de regio Utrecht. De organisatie is actief in de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Zeist en Woerden. Trajectbegeleiding is er onder meer ook in Almere en Gouda.

ZELFSTURING DOOR CLIËNTEN

WIJ 3.0 biedt de dagactiviteiten aan in een veilige omgeving, maar wel midden in de samenleving. Ons doel is de maatschappelijke participatie te bevorderen. Bij de activering en re-integratie gaan we uit van zelfsturing: de cliënt neemt waar mogelijk de regie.

TRAINING EN SCHOLING

Werken en leren vormen steeds meer een twee-eenheid waarmee mensen hun kansen vergroten om vooruit te komen. WIJ 3.0 biedt daarom stageprojecten aan mbo-leerlingen op niveau 1 t/m 3, leerwerklekken binnen onze activiteiten met kansen op branchecertificering. Onder de naam Digiwijs 3.0 hebben we een breed aanbod van computercursussen in de stad.

OVER DE NAAM

WIJ 3.0 drukt de verstandhouding uit tot de doelgroepen waarvoor we werken: we doen het samen, deelnemers en professionals sturen samen. Ieder heeft een eigen inbreng en kracht die tezamen leiden tot resultaat. We geloven dat WIJ 3.0 het middel is voor de cliënt en de medewerker om zich te ontwikkelen en dat deze groei ook onze organisatie en haar omgeving op een unieke manier versterkt en verrijkt.

Onze cliënten en deelnemers

Onze doelgroep is zeer divers en bestaat uit:

  • zij die te maken hebben met een psychiatrische stoornis
  • zij die verstandelijk en/of fysiek beperkt zijn
  • zij die gemarginaliseerd zijn door schulden en/ of ontspoorde privé-situatie
  • zij die verslaafd zijn of daarin regelmatig een terugval hebben
  • zij die in aanraking zijn geweest met politie en/ of justitie, veroordeeld en/ of gedetineerd zijn geweest

Een deel van onze cliënten combineert verschillende van deze kenmerken, wat hun arbeidsbeperking verder vergroot. Een gedeeld kenmerk is dat onze cliënten een grote tot zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

wjritman_150429_236

Daarnaast bestaat onze doelgroep uit mensen die zonder betaald werk zijn maar al dan niet met enige ondersteuning goed in staat zijn constant te presteren.
Het grootste deel van onze cliënten bevindt zich in de regio Utrecht. Vormen van trajectbegeleiding worden ook buiten deze regio worden aangeboden.

Certificering

WIJ 3.0 is ISO-gecertificeerd, norm 2008