Over WIJ 3.0

WIJ 3.0 is een allround organisatie voor activering en re-integratie. We bieden dagactiviteiten, toeleiding naar betaald werk en opleiding, trainingen en jobcoaching. Ons aanbod is bestemd voor een breed en divers publiek: van mensen die op zoek zijn naar sociale contacten, structuur en dagritme tot mensen die van werk naar ander werk willen.

Een plan, een regisseur

In de stad en regio bieden we een breed palet aan activiteiten: van creatief bezig zijn voor mensen met een ernstige chronische aandoening tot arbeidsmatige participatie voor hen die het vizier op de arbeidsmarkt willen en kunnen richten. Hiermee is een keten gevormd waarin elke cliënt van WIJ 3.0 stappen vooruit kan maken, en ook, als het even niet gaat, weer stappen achteruit. We hanteren het principe ‘één plan, één regisseur’; over de hele keten wordt de ontwikkeling van de cliënt gevolgd en kan zij met de eigen begeleider uitstippelen wat wel en niet goed werkt.

WIJ 3.0 is actief in de gemeenten Utrecht, Bilthoven, Nieuwegein en Zeist.

Zelfsturing door cliënten

WIJ 3.0 biedt de dagactiviteiten aan in een veilige omgeving, maar wel midden in de samenleving. Ons doel is de maatschappelijke participatie te bevorderen. Bij de activering en re-integratie gaan we uit van zelfsturing: de cliënt neemt waar mogelijk de regie.

Training en scholing

Werken en leren vormen steeds meer een twee-eenheid waarmee mensen hun kansen vergroten om vooruit te komen. WIJ 3.0 biedt leerwerklekken binnen de arbeidsmatige activiteiten. En diverse scholingen, zoals leren solliciteren en vergroten van de eigen kracht. Onder de naam Digiwijs 3.0 hebben we een breed aanbod van computercursussen in de stad.

WIJ 3.0?

WIJ 3.0 staat voor hoe wij en onze cliënten met elkaar omgaan: we doen het samen. Ieder heeft een eigen inbreng en kracht die tezamen leiden tot resultaat. We geloven dat WIJ 3.0 het middel is voor de cliënt en de medewerker om zich te ontwikkelen en dat deze groei ook onze organisatie en haar omgeving op een unieke manier versterkt en verrijkt. Ruim een kwart van de medewerkers van WIJ 3.0 is zelf ervaringskundig. Het verstevigt de kracht van onze benadering om uit te gaan van gezamenlijkheid.