WIJ 3.0 Zeist

Tuin Zeist biedt de mogelijkheid om praktisch en fysiek bezig te zijn met groene activiteiten. Het aanbod is breed: van lichte werkzaamheden tot arbeidstraining. De werkzaamheden stemmen we af op de mogelijkheden van de cliënt.

De tuinwerkzaamheden bieden ontspanning, helpen de conditie te verbeteren en dragen bij aan een goede dagstructuur. In de groep is ruimte voor samenwerking en het opdoen van contacten. Natuurlijk mogen deelnemers ook zelfstandig werkzaamheden doen.

Activiteiten

  • Creatief bezig zijn
  • Dierverzorging
  • Theetuin voor deelnemers
  • Kweken en verzorgen van planten
  • Licht timmerwerk
  • Hout hakken
  • Werken in de bloemenkas

Soort werkzaamheden

Er zijn werkzaamheden in de bloemenkas, de bloemen- en moestuin en in de verzorging van de dieren. In de winter is er eventueel werk in het bos. Het seizoen bepaalt mede wat de werkzaamheden zijn. We kweken planten en zorgen voor de juiste groeiomstandigheden. Daarnaast is er een gevarieerd dierenverblijf. Hier vind je onder meer konijnen, loopeenden, geiten, varkens, kippen, vissen, bijen en cavia’s.

Workshops

Op donderdagmiddag worden diverse creatieve workshops aangeboden. Hierbij werk je met natuurlijk materiaal uit de tuin of het bos.

Groenwerk

Voor deelnemers die het willen en kunnen is er arbeidsmatig werk in het Groenbeheer. Coöperatie de Weijk – een samenwerking tussen De Eijk Duurzaam Werk en WIJ 3.0 – verzorgt deels het terrein van Altrecht-Zeist. In deze groep is het mogelijk om werkervaring op te doen in de groenvoorziening. Daarbij ligt het accent op werkritme opbouwen en kennis vergroten. Kijk op de website van De Weijk voor meer informatie.

Wanneer?

Tuingroepen vinden dagelijks plaats. In overleg met de begeleiders spreken we af welke dagdelen je kunt deelnemen aan de werkzaamheden.

Openingstijden Tuin Zeist

Openingstijden voor deelnemers:

Maandag t/m vrijdag van 09:00 uur t/m 12:00 uur en maandag t/m donderdag van 13:00 tot 16:00 uur.
Op dinsdag en woensdag van 19:00 tot 21:00 uur is er inloop in de theetuin. Iedereen is welkom om langs te komen.

Openingstijden verkoopkas

Iedere dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur is de kas open voor verkoop van bloemen, stekjes en planten van Tuin Zeist en producten die in de workshops zijn gemaakt. Je bent van harte welkom.

Indruk van WIJ 3.0 Zeist