Samenwerking SSH en WIJ 3.0 in begeleiding jongeren met zorgverleden

Je bekijkt nu Samenwerking SSH en WIJ 3.0 in begeleiding jongeren met zorgverleden

WIJ 3.0 gaat individuele begeleiding verzorgen aan jongeren die vanuit een beschermde zorgomgeving willen leren zelfstandig te wonen. Het doel van het traject is jongeren te ondersteunen bij het planmatig en doelgericht werken aan verbeteringen op meerdere gebieden van hun leven. Deze nieuwe samenwerking tussen SSH en WIJ 3.0 draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het project Goeie Buur.

Uitbreiding van Goeie Buur aanpak

Het project Goeie Buur is opgezet voor jongeren die uitstromen uit de zorg – bijvoorbeeld bij Leger des Heils, Lister of Spoor030 – en die de stap willen maken om met andere jongeren te wonen. In dit project krijgen deze jongeren een buddy (een goeie buur) die helpt met dingen waar jongeren in het dagelijks leven tegenaan lopen. De goeie buur is een huis- of buurtgenoot die een laagdrempelig aanspreekpunt is, een vertrouwd gezicht.

Individuele begeleiding

Trajectbegeleiders van WIJ 3.0 zullen de jongeren verder op weg helpen met begeleiding op maat. Hun coaching richt zich alle zaken die nodig zijn zelfstandig te kunnen wonen en leven. De focus ligt op het verbeteren van het geloof in eigen kunnen; het gaat dus over veel meer dan vragen rond werk en inkomen, vrijwilligerswerk en opleiding. Er is de nodige aandacht voor sociale activiteiten, gezondheid en leefstijl. Een goede daginvulling is immers belangrijk omdat jongeren daarmee zelfvertrouwen opbouwen, zelfinzicht krijgen en leren hoe je met obstakels omgaat.  

Trajectplan

Aan de hand van een trajectplan neemt de jongere de regie zelf in handen. Het trajectplan geeft inzicht in doelen waar de jongere naar toe wil werken. Samen met de trajectbegeleider kijkt hij/zij regelmatig wat er goed gaat, wat voor acties op korte termijn nodig zijn en waar hulp van de trajectbegeleider bij nodig is. De trajectbegeleider biedt daarbij informatie, wijst de weg en motiveert, legt contacten en helpt bij (en tijdens) belangrijke afspraken. Er is ook aandacht voor het opbouwen van een netwerk van familie, vrienden en kennissen die op langere termijn steun kunnen bieden.

Vervolgstappen

De trajectbegeleider en de jongere gaan een jaar lang samen aan de slag. Mocht er behoefte zijn aan scholing en werken aan een visie op de eigen toekomst, dan kijken we wat er mogelijk is.

Meer informatie

Op onze website lees je meer over Individuele Begeleiding (trajecten) bij WIJ 3.0.
Heb je vragen? Neem dan contact op met WIJ 3.0 via 030 292 65 15 of info@wij30.nl. Of vraag je begeleider naar dit project.