Individuele Begeleiding

Wat is Individuele Begeleiding (IB)?

Individuele begeleiding is ondersteuning van een cliënt die één of meerdere hulpvragen heeft. De vragen kunnen betrekking hebben op de levensgebieden werk & opleiding, inkomen & rondkomen, zinvolle tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid (inclusief gedrag), middelengebruik, vaardigheid bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL) en structureren van de dag, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Ongeacht de hulpvraag kijkt WIJ 3.0 bij een IB ook altijd naar mogelijkheden tot activering.

Wat is IB bij WIJ 3.0?

Voor WIJ 3.0 wordt het resultaat van de individuele begeleiding sterk bepaald door de mate waarin de cliënt maatschappelijk actief en zinvol bezig kan zijn. Ofwel: hoe beter de cliënt in staat is maatschappelijk actief te zijn hoe sneller er perspectief zal zijn om de problemen waarmee cliënt kampt te verminderen. Bij het ontwikkelen van een aanpak met de cliënt om grip te krijgen op de problemen stellen wij daarom de vraag ‘wat doe je overdag’ van begin af aan centraal. Actief bezig zijn betekent: het huis uit te zijn, onder de mensen en dingen doen waarmee je zelfvertrouwen krijgt. Als er obstakels zijn die actief bezig zijn in de weg staan proberen we met voorrang die weg te nemen.

Voor wie is IB bedoeld?

Individuele Begeleiding wordt ingeschakeld door Wijk- en Buurtteams en gemeenten. Als een cliënt van een meer specialistische ondersteuningsvraag heeft of beantwoording van de vraag kost relatief veel tijd, kan de Individuele Begeleiding worden gebruikt. Vergelijk het met de huisarts die je doorverwijst naar de specialist.

Over onze aanpak

Bij de start nemen we de tijd voor de kennismaking. Het is belangrijk dat begeleider en cliënt elkaar kunnen vertrouwen. Met de cliënt stellen we een trajectplan op. Het trajectplan geeft de cliënt overzicht en stelt hem/ haar in staat zelf de regie te nemen. In het plan kiest de cliënt zelf doelen en acties waar hij/zij mee aan de slag gaat. Bijvoorbeeld een bepaalde therapie regelen omdat dit meer rust geeft. Of een computercursus gaan volgen om zelf afspraken bij het ziekenhuis te maken. We verkennen ook of er familie of vrienden zijn waar de cliënt af en toe bij bijvoorbeeld administratieve vragen op kan steunen en bespreken de bezigheden overdag. We sluiten aan bij de mogelijkheden om spoedig met actief bezig zijn te starten als hier nog geen sprake van is. Of het actief bezig zijn uit te breiden danwel op te schalen richting een traject tot betaald werk.

Samen met de begeleider bepaalt cliënt steeds wat goed gaat, wat hij nog moet doen en waar hij hulp van de begeleider bij nodig heeft. De hulp van de begeleider richt zich voor al op het bieden van informatie, het wijzen van de weg, contacten te leggen of de cliënt bij te staan bij spannende afspraken (via voorbereiding of aanwezigheid).

In wat de begeleider doet heeft de cliënt de regie: het is zijn leven en zijn belang om grip te krijgen op zijn problemen.