VOIZ Academie: samenwerking WIJ 3.0 en Tussenvoorziening

Je bekijkt nu VOIZ Academie: samenwerking WIJ 3.0 en Tussenvoorziening

Sinds 2021 is WIJ 3.0 als partner betrokken bij de VOIZ Academie van De Tussenvoorziening. Voor mensen met een kwetsbaarheid en/of dak- en thuisloosheid is de VOIZ een welkome tussenstap op weg naar werk en opleiding. Bij een reguliere opleiding is vaak er geen ruimte voor tijdelijke terugval en daar biedt de VOIZ uitkomst. Deze maand is er weer een traject gestart.

Wat is de VOIZ Academie

In de VOIZ Academie maak je een eerste stap richting leren, werk en participatie. Deelnemers zijn mensen die te maken hebben (gehad) met bijvoorbeeld dakloosheid, verslaving, schulden, psychiatrie of huiselijk geweld. Zij kunnen vaardigheden leren die hen klaar maken om hun (vrijwilligers)werk nog beter te doen. Ook zetten deelnemers stappen richting betaald werk of een opleiding.

In een veilige omgeving combineren deelnemers leren en werken op hun eigen tempo en niveau. Zo hebben ze een betere start op de arbeidsmarkt. Een belangrijke voorwaarde is dat mensen zover hersteld zijn, dat ze toe zijn aan een volgende stap en actief willen zijn.

Opstap naar een opleiding

De resultaten van de trajecten in 2021 zijn veelbelovend. Van de twintig deelnemers die startten in januari 2021 haalden er vijftien hun certificaat. Acht zijn doorgestroomd naar een reguliere MBO opleiding.

Een deelnemer van de VOIZ legt uit:

“Je start niet makkelijk zomaar een opleiding ergens. Je weet niet met wie je studeert en of je daar wel bij past. Hier heeft iedereen levenservaring. We zijn allemaal aan het groeien, je kunt daar grappen over maken en je hebt aan een half woord genoeg.”

Betere start op weg naar werk

De VOIZ Academie bestaat uit twee onderdelen. In het eerste traject oriënteren deelnemers zich op werk en opleiding en leren ze allerlei vaardigheden. Dit voortraject duurt een half jaar. Je volgt een halve of hele dag per week cursussen en doet één dag in de week vrijwilligerswerk.

Is dit traject succesvol, dan kunnen mensen zich aanmelden voor het vervolg: een tweejarige opleiding tot Facilitair medewerker (MBO-2) of een eenjarige opleiding tot Beveiliger. De opleiding is een leerwerktraject dat bestaat uit tweeëneenhalve dag werken en één dag leren.

Informatie over de VOIZ Academie

In de VOIZ werkt De Tussenvoorziening samen met WIJ 3.0, ROC Midden Nederland, Leger des Heils, Lister, DOCK, Buurtteam, Kansfonds en Gemeente Utrecht. Wil je een cliënt aanmelden en meer informatie daarover? Neem dan contact op met Sandra Zorge, coördinator van de VOIZ Academie, via:
E-mail: devoizacademie@tussenvoorziening.nl
Telefoon: 06-539 85 383.

Meer informatie lees je ook op de website van De Tussenvoorziening. Daar vind je tevens een aanmeldformulier.

Foto: Wethouder Linda Voortman bezocht oktober 2021 de VOIZ Academie om een les te volgen van de opleiding Facilitair medewerker. Bron: Tussenvoorziening.