Categorie archief: Nieuws

nieuwsberichten van WIJ 3.0

Wij 3.0 introduceert: Studiehuis 3.0

hEB JE MOEITE (THUIS)STUDEREN?

Neem je jezelf voor te beginnen aan je opdracht of lesstof maar ben je snel afgeleid? Heb je moeite met plannen, verslagen schrijven, reflectie doen of structuur aanbrengen? Dan is Studiehuis 3.0 mogelijk iets voor jou!

Bij Studiehuis 3.0 kun je studieondersteuning krijgen in een rustige omgeving met een duidelijke structuur. Vanuit een coachende begeleiding kan er hulp worden geboden bij het plannen en andere studievaardigheden.

Voor meer informatie kijk op Studiehuis 3.0

Muziek bij WIJ a/d Werf

Voorjaarsconcerten bij Wij a/d Werf

Vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00, Oudegracht a/d Werf 281

 • 29 maart Reli-Pop + door Marianne
 • 5 april Piano Recital door Caroline
 • 12 april Mixed Swing door Evelyn
 • 19 april Paasfeest met muzikale ondersteuning door Caroline Marianne en Evelyn.
 • 26 april Onze troubadour Gerard
 • 3 mei marianne zingt mee met de CD (microfoon)
 • 10 mei Caroline brengt cabaretliedjes
 • 17 mei Spring Swing met Evelyn
 • 24 mei Gerard zingt en speelt eigen werk
 • 31 mei Sunshine Songs van Marianne.

Wil je lesmateriaal maken?

Wil je meehelpen nieuw lesmateriaal te maken?

Digiwijs 3.0 helpt de Utrechter digitaal vaardiger te worden. Dit doen we met cursussen en oefeninlopen. Ruim vijftig vrijwilligers zijn binnen Digiwijs 3.0 actief om als docent dit te begeleiden.

Wat staat ons voor ogen:

Wij willen lesmateriaal ontwikkelen dat zo veel mogelijk aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van onze cursisten. De doelgroep waar wij ons op richten zijn kwetsbaren mensen, vaak  met weinig opleiding, inkomen en beperkte maatschappelijke perspectieven. Het lesmateriaal voor deze groep moet nauw aansluiten bij het eigen leertempo. Ons huidige lesmateriaal gaat uit van een klassikale benadering.

We willen gaan werken met leerdoelen. En met een aantal thema’s waaruit de cursisten een keuze kunnen maken. We stellen ons voor dat iedere cursist op eigen niveau en in eigen leertempo aan de slag gaat. We denken dat het ontwikkelen en ontwerpen van leskaarten met veel symbolen en met een minimum aan tekst een bijdrage zal leveren aan:

 • meer motivatie van de cursisten; meer binding en minder uitval
 • grotere effectiviteit van de cursus. Naarmate de lesstof beter aansluit op het leervermogen en de leerbehoefte zal de cursist meer leren.
 • meer motivatie van onze vrijwillige docenten. De vrijwilliger zal meer coachen en individueel ondersteunen
 • makkelijker en efficiëntere indeling van de cursusgroepen.

Denktank

We zoekenmensen die in een ontwikkelgroep/ brainstormgroep/ denktank willen zitten. En die gedurende een paar bijeenkomsten een concept voor het nieuwe lesmateriaal willen helpen ontwikkelen

We zoeken hiervoor mensen die:

 • ons willen adviseren, en ondersteunen, die kennis van zaken hebben over leerdoelen en lesmateriaal.
 • kunnen helpen met vormgeven
 • affiniteit hebben met onze doelgroep
 • er rekening mee houden dat we met vrijwilligers werken

Wij hebben voor ogen om zo spoedig mogelijk van start te gaan, en dat we drie vier bijeenkomsten nodig hebben. Voelt u zich aangesproeken of wilt u een bijdrage leveren neem contact met me op: Peter Haver; Projectleider Digiwijs, Peter.Haver@wij30.nl  0650453989

Diversiteit komt per fiets

Op verzoek van RijksWaterstaat heeft de Fietsenmakerij Fiets&IK een regenboogfiets gemaakt. Zoals alle fietsen vanuit de fietsenmakerij is dit het product van deelnemers die hard bezig om grip op hun leven te krijgen en een plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt in te nemen. Het verzoek kwam van de diversiteitscoördinator van RWS. Hij wilde 8 fietsen laten ‘pimpen’ op symbolische en kleurrijke wijze. En daartoe samen te werken met ‘een organisatie waar een divers personeelsbestand al bewezen is.’ De eerste fiets is onlangs verloot.

Terras nodig? Zo gelegd.

Het wijkbedrijf is van allerlei markten thuis. Naast het groenwerk en groenonderhoud dat het wijkbedrijf uitvoert, zijn de deelnemers ook kundig in het aanleggen van een terras. Op de foto is te zien dat al is begonnen met het uitgraven van de tuin. Veel aarde is weggegraven en in de groene container gedeponeerd, hierna is de grond opgevuld met zand waarna de deelnemers beginnen met het egaliseren van het stuk grond. Op de foto kan je zien dat met behulp van een rechte lat, 2 stenen en een (buiten beeld vallende) waterpas ervoor wordt gezorgd dat het stuk grond egaal wordt uitgevlakt.
De vlakke grond wordt vervolgens aangestampt met behulp van een trilplaat. Hierdoor voorkom je verzakking als straks de stenen zijn gelegd. Dit wordt vakkundig uit-gevoerd door een deelnemer. Let op de stalen neuzen in de schoenen, onmisbaar in combinatie met dit gevaarlijke werkje. Nadat de grond is geëgaliseerd en aangestampt kan er worden gestart met het leggen van de stenen. Op de foto is te zien dat dit gebeurt door middel van een ge-oliede samenwerking. 2 deelnemers ‘uppen’ (stenen halen en klaarleggen) en de andere deelnemer legt de stenen neer. Dit leggen van de stenen gebeurt overigens in een halfsteens patroon. Dit halfsteense patroon zorgt voor een mooi effect en ongetwijfeld ook voor een stevig terras waar van de zomer weer heerlijk op gezeten kan worden. 

Informatie

Wil je werken voor het Wijkbedrijf? Of informatie over het werk? Neem contact met ons op via 030 – 879 48 79 of bgg. 030 – 296 13 80. Of stuur een email naar info@wijkbedrijfutrecht.nl

Wethouder bezoekt KoudWeerRegeling

Al sinds jaar en dag voeren de Tussenvoorziening en WIJ 3.0 de KoudWeerRegeling uit. Dit gebeurt in de Stadsbrug. dak en thuislozen krijgen bij koude nachten een slaapplek in het pand aan de Wilhelminalaan. En in de ochtend een ontbijt. Onlangs is de ‘regeling’ bezocht door verantwoordelijk wethouder Van Ooijen.

‘Combineer werkbegeleiding met zorg’

Voor steeds meer mensen met een ernstige aandoening is werken, naast zorg, nadrukkelijk een optie geworden. SW-Journaal besteedde er onlangs aandacht aan. De vraag luidde: hoe pakken Utrecht en Venlo passende arbeid voor mensen met een ernstige aandoening aan? (..)

De grootste aanbieder van activering en re-integratie in de stad Utrecht is WIJ 3.0. De organisatie  biedt uiteenlopende groepen mensen met een aandoening en/of beperking mogelijkheden voor maatschappelijke en/of arbeidsparticipatie. WIJ 3.0 heeft zowel dagactiviteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten als een wijk/klussenbedrijf en OpMaat-trajecten die re-integratiekandidaten in een jaar voorbereiden op werk. ‘Voor OpMaat moeten zij wel 16 tot 24 uur per week kunnen werken,’ legt teamleider Annelies Nanning uit. ‘De trajecten zijn bedoeld voor mensen met ontwikkelperspectief die bij de gemeente al in beeld zijn en een volgende stap kunnen zetten.’

Zowel de gemeente als wijkteams en zorgaanbieders kunnen in Utrecht kandidaten aanmelden voor een OpMaat-traject. In de praktijk komen de meeste aanmeldingen echter vooral van Werk en Inkomen van de gemeente (arrangement 4, zorgklanten). ‘Bij wijkteams overheerst denk ik de zorggedachte. Activering is aandachtsgebied maar de stap naar werk vinden zij gauw te groot voor mensen. Daarmee laten ze kansen liggen,’ aldus Annelies Nanning, die zelf ook een achtergrond in de zorg en het welzijnswerk heeft.

Utrecht moet volgens de landelijke taakstelling zestig Nieuw Beschut werkplekken inrichten. WIJ 3.0 en SW-bedrijf UW vullen deze beschutte werkplekken samen in. Op het moment van ons gesprek, zijn er zestien aanmeldingen binnen. Annemies Nanning ziet een verschil tussen de (oude) beschut werkende SW-populatie en de nieuw aangemelde mensen. ‘Het belangrijkste verschil is de multiproblematiek. Als mensen behalve een beperkt arbeidsvermogen ook schulden hebben, een verleden als gedetineerde, een verstandelijke beperking of een verslaving, zijn zij kwetsbaar. Zij zijn vaak snel afgeleid en hebben intensieve begeleiding nodig. Binnen WIJ 3.0 kunnen we schakelen tussen ontspanning, activering en re-integratie. Onze samenwerkingspartners bieden schuldhulp of taalles. Door het brede palet aan participatiemogelijkheden, stromen bezoekers en deelnemers ook binnen de organisatie door. Als de 16-24 uur eis voor OpMaat bijvoorbeeld te hoog is gegrepen, zetten we eerst dagbesteding met Wmo-subsidie of vrijwilligerscoaching in of stromen onze deelnemers door naar samenwerkingspartners.’

Lees hier het hele artikel.

(SW-Journaal, Annemiek Onstenk)

WIJ 3.0 bouwt aanbod in Woerden af

De afgelopen periode hebben we regelmatig contact gehad met de gemeente over het voortbestaan van de locatie van WIJ 3.0 in Woerden. WIJ 3.0 huurde een aantal ruimtes in het pand van coöperatie Synergos aan de Gildenweg. Helaas heeft deze coöperatie de afgelopen week het faillissement moeten aanvragen. Dit betekent voor ons dat we op korte termijn geen ruimte meer hebben. Helaas lukt het ons ook niet om op korte termijn andere geschikte en betaalbare ruimte te vinden. Daarom bouwt WIJ 3.0 de komende maanden haar activiteitenaanbod af.

We realiseren ons terdege dat dit een besluit is met veel impact voor onze deelnemers. We hopen met de eigenaar van het pand Synergos afspraken te kunnen maken om tot april 2019 onze activiteiten in het pand voort te kunnen zetten. Deze periode willen we dan vooral gebruiken om voor onze deelnemers een goede overdracht van zorg te regelen naar een andere aanbieder. Uiteraard doen wij dit in nauw overleg met de deelnemer zelf, de verwijzer en eventueel andere betrokkenen.

Aanstaande woensdagmiddag gaan wij dit communiceren naar onze deelnemers. Dit doen we in een zogenaamd deelnemers overleg. We kunnen ons voorstellen dat de deelnemers daarna met behoorlijk wat vragen en emoties zitten. We nemen de tijd om hier  bij stil te staan, en willen zo snel mogelijk met iedere deelnemer een gesprek voeren over de vervolg mogelijkheden.

Deelnemers die niet bij het overleg zijn zullen we telefonisch proberen te bereiken.