Nieuwe sociale en creatieve activiteiten in Vleuten de Meern

Je bekijkt nu Nieuwe sociale en creatieve activiteiten in Vleuten de Meern

In Vleuten de Meern zien de Buurtteams dat er een sterke behoefte is aan een plek waar mensen terecht kunnen voor activering en sociale contacten. Daarom organiseren DOCK, het Buurtteam, De Wilg en WIJ 3.0 samen een nieuw aanbod voor bewoners met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid. Elke maandagmiddag is er nu een creatieve inloop in Buurtcentrum De Weide Wereld (a/d Teunisbloemlaan 50).

Gedeelde visie

De vier organisaties hebben een gedeelde visie: iedereen tussen de 18 en 67 jaar kan actief deelnemen aan de samenleving. Om dit te bereiken is het belangrijk om samen te werken en elkaar te versterken. Het uitgangspunt is dat iedereen kan deelnemen en dat groepen zo zelfstandig mogelijk functioneren. Waar nodig wijken we hiervan af en zorgen we voor meer begeleiding. De leeftijdsgrenzen zijn bewust zo gekozen. Juist in deze leeftijdsgroep is er namelijk veel behoefte aan activering.

Elkaar versterken

De vier organisaties hebben elk hun eigen expertise en kunnen elkaar daarin goed versterken. DOCK heeft bijvoorbeeld veel ervaring met het opzetten van buurthuizen, het organiseren van activiteiten en het zoeken naar verbinding met buurtbewoners. De Wilg heeft als specialisatie het activeren van mensen met een licht verstandelijke beperking en onder meer het ondersteunen van bijzondere vrijwilligers. De Buurtteams ondersteunen mensen op alle levensgebieden en kunnen buurtbewoners toeleiden naar de creatieve inloop. WIJ 3.0 tenslotte is specialist in activering en re-integratie en het organiseren van een breed aanbod aan dagactiviteiten.

Creatieve inloop in Vleuten de Meern

Samen kunnen we een plek creëren die toegankelijk is voor wijkbewoners tussen de 18 en 67 jaar, een creatieve Inloop van waaruit we mensen activeren. Na een half jaar tot een jaar zullen we gezamenlijk evalueren wat het resultaat is van dit nieuwe aanbod.

De creatieve inloop vindt elke maandagmiddag plaats tussen 13.00 en 15.00 uur in Buurtcentrum De Weide Wereld, Teunisbloemlaan 50.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op via e-mail.