Expertmeeting: meer leerwerkplekken in bouw en installatiebranche

Je bekijkt nu Expertmeeting: meer leerwerkplekken in bouw en installatiebranche

Hoe realiseer je meer leerwerkplekken in de bouw en installatiebranche? Die vraag stond centraal in een expertmeeting vorige week In De Beroepentuin in Utrecht. De meeting is georganiseerd door het Stimuleringsfonds LerenWerken (STIFO), Wits Vastgoedonderhoud, De Beroepentuin en WIJ 3.0 in samenwerking met woningcorporaties Cazas Wonen, Bo-Ex, Portaal en Mitros.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is de gezamenlijke ambitie om honderd leerwerkplekken te organiseren bij onderhouds- en duurzaamheidsprojecten. Werkzoekenden, zij-instromers of studenten van het ROC/(V)MBO zullen deze leerwerkplekken kunnen invullen. De grote vraag van deze middag: Hoe gaan we hier met elkaar succesvol in worden en hoe kan social return van toegevoegde waarde zijn?

Workshops en brainstormen

In verschillende workshops konden deelnemers proberen antwoorden te vinden op deze vragen. Onder de deelnemers zaten directieleden, bestuurders, projectleiders, regisseurs en inkoop- en HR managers van de betrokken organisaties. Naast workshops van Wits vastgoedonderhoud, De Beroepentuin en WIJ 3.0 was ook het Werkgeversservicepunt Utrecht Midden aanwezig met een inspirerend verhaal. Het was een bevlogen en actieve middag waarbij we energiek met elkaar hebben gebrainstormd en gediscussieerd.

Opbrengst expertmeeting

De grote opbrengst van deze dag: We hebben uitgesproken er met z’n allen voor te gaan om dit thema hoger op de agenda te krijgen! Daarbij zorgen we voor praktische handvatten om het anders te kunnen gaan doen. De bewustwording over de doelgroepen voor leerwerkplekken en de arbeidsmarkt is hiermee groter geworden. Daarmee is ook de realisatie om aanpassingen te maken in de bedrijfsvoering vergroot, zowel aan de kant van de corporaties als aan de kant van de opdrachtnemers.

Wij kijken terug op een heel positieve en inspirerende middag! Binnenkort gaan de deelnemende organisaties in beraad over het vervolg.

Over De Beroepentuin

De locatie voor deze meeting is niet zomaar gekozen. Bij De Beroepentuin in Utrecht Overvecht maken werkzoekenden kennis met bouw en techniek. Na een eerste kennismaking zijn hier diverse leerwerktrajecten mogelijk. Het doel is om werkzoekenden op te leiden tot bijvoorbeeld elektromonteur, zonnepaneelmonteur of bouwmedewerker.

Meer weten? Bekijk deze videorapportage over De Beroepentuin in Overvecht.


Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Daniëlle van Elk.

Impressie