Maandelijks archief: maart 2018

Cheque NN gearriveerd….

Vandaag overhandigde officieel Bernard Zuidema, medewerker van Nationale Nederlanden, de cheque met het geldbedrag waarmee NN dit jaar Digiwijs 3.0 steunt. Het geld wordt aangewend om in één-op-éénsituaties inwoners te helpen die zowel in taal- als computervaardigheid erg beperkt zijn. Dit gaat gebeuren met nieuwe leskaarten die met illustraties en weinig woorden de deelnemers helpen hun weg in de taal en op de computer te vinden.

Bernard Zuidema kwam via internet in contact met Digiwijs 3.0 en besloot daarop als vrijwilliger actief mee te helpen. Die hulp werd zeer gewaardeerd want Digiwijs 3.0 kan de vrijwillige inzet van Utrechters goed gebruiken om aan de vraag naar computerlessen te voldoen. De werkgever van Bernard Zuidema, Nationale Nederlanden, nodigde vorig jaar maatschappelijke partijen uit met voorstellen te komen die met een gift gesteund konden worden. Via Bernard kon Digiwijs 3.0 hier in participeren met een klinkend resultaat. Een mooie opsteker voor alle medewerkers en vrijwilligers!

Van links naar rechts: Robert Giesberts en Peter haver (WIJ 3.0) en Bernard Zuidema (Nationale Nederlanden)

Op zoek naar werk? Informatiemarkt LR

Op dinsdag 27 maart heeft buurtteam Leidsche Rijn een informatiemarkt. De markt informeert iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk of betaald werk. Naast het buurtteam zijn er verscheidene bedrijven en organisaties, waaronder WIJ 3.0, die over hun mogelijkheden vertellen.

De informatiemarkt start om 10:30 uur en loopt door tot 12:30 uur.
Adres: Burgemeester Verderlaan 17

Burgemeester bouwt met Wijkbedrijf

Afgelopen vrijdag heeft burgemeester Van Zanen samen met het Wijkbedrijf gewerkt op Ghanadreef 2. Vrijdag was de dag van NL Doet. Het gehele college van B&W ging aan de slag bij een Overvechtlocatie van de Tussenvoorziening, Inaya Zorg en Abrona. Het Wijkbedrijf van WIJ 3.0 assisteerde in de uitvoering van de verschillende klussen in de tuin van de locatie.

Leerwerkmeester Martijn Heus hielp burgemeester Jan van Zanen bij het maken van bakken voor moestuintjes. Een klus met zagen, passen en meten, en timmeren. Andere werkzaamheden voor de wethouders waren onder meer: opknappen van de tuinschuur, een grote kas in elkaar zetten, voorbereidingen treffen voor een kippenhok, het verwijderen en afvoeren van een boom.

Door alle hulp heeft de locatie nu een mooie tuin die met name de bezoekers van Inaya nieuwe mogelijkheden biedt om bezig te zijn. Martijn Heus: “De samenwerking met de burgemeester was leuk en ging hartstikke goed. Het was voor iedereen een mooie dag!”

 

 

Wethouder doet aftrap met nieuwe computers

Wethouder Diepeveen opent het computerlokaal

Wethouder Diepeveen heeft woensdag het computerlokaal in Hart van Hoograven geopend. De oude computers in het lokaal telt zijn sinds kort vernieuwd. Het is de eerste computerruimte in de rij: in meerdere buurtaccommodaties met computerlokalen zal WIJ 3.0 de komende tijd de apparatuur  vernieuwen. De wethouder deed in Hart van Hoograven symbolisch de aftrap voor deze vernieuwingsronde. De nieuwe computers maken voortzetting mogelijk van de computercursussen die Digiwijs 3.0 in de stad verzorgt.

De gemeente Utrecht hecht veel waarde an faciliteiten waar mensen kunnen oefenen en digitaal vaardig kunnen worden. Te veel Utrechters zijn niet of onvoldoende digitaal vaardig en zitten daardoor in een zeer kwetsbare positie. Daarom, zo stelde de wethouder, heeft de gemeente Utrecht geld vrij gemaakt om in tal van ontmoetingsplekken in wijken waar computerinlopen en computercursusen gegeven worden, de apparatuur te vernieuwen. Dit was hard nodig omdat er overal op oude tweede handscomputers werd gewerkt die niet meer voldeden voor oefen- en cursusgebruik.

De komende maanden worden onder meer computers vernieuwd in buurthuis de Jager en de werklocatie de Strooij (Overvecht), buurthuizen Zuilen, de Speler en Oase (Zuilen), Hart van Noord en Rosa (Kanaleneiland) en De Weide Wereld in Vleuten/ De Meern.

Computerfeestje in Hart van Hoograven

Jazeker,

want in het Hart van Hoograven zijn nieuwe computers gezet voor de cursussen van Digiwijs 3.0. En voor andere groepen die gebruik willen maken van de computervoorziening.

Nog mooier is dat na het Hart van Hoograven meer buurtvoorzieningen nieuwe computers krijgen. Leren computeren en oefenen met computers wordt nu nog meer een feestje. En dat is een klein feestje waard!

14 maart

Dan opent wethouder Kees Diepeveen om 10:45 officieel de ruimte in Hart van Hoograven met de nieuwe computers.

Ben je er bij?

We beginnen om 10:30 uur in de ontmoetingsruimte met koffie en thee.

 Kijk voor meer informatie over Digiwijs 3.0 op: wij30.nl/digiwijs30

Politiek steunt Tien voor Taal

Utrechtse politiek wil meer aandacht voor digitale en taalvaardigheden

Met negen handtekeningen gaven een gelijk aantal politieke partijen afgelopen woensdag hun steun aan het Manifest Tien voor Taal. Het Manifest bevat tien punten waar de Utrechtse gemeenteraad en het College van B&W de komende jaren zich voor in moeten zetten. Dat vinden althans de opstellers, waaronder WIJ 3.0, en sinds deze week dus ook negen politieke partijen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, Partij vd Dieren, SP, Stadsbelang en VVD.

Het Manifest bepleit onder meer dat de gemeente komt tot een stevig structureel beleid dat nauwer aansluit op behoeften bij inwoners en dat de aanbieders van digitale en taaltrainingen meer zekerheid biedt. Dit vraagt meer geld dat voor langere tijd beschikbaar wordt gesteld.

De nood is hoog, zo benadrukten de initiatiefnemers WIJ 3.0, Taal doet Meer, de Bibliotheek Utrecht, Lezen & Schrijven en de Brede School Academie. Gesteund door vele andere sociaal-maatschappelijke partijen in de stad waaronder de welzijnsorganisaties. Iedereen kent de wachtlijsten, de grote toeloop op het aanbod en ook, aan de andere kant, de moeite om vrijwilligers te vinden en vast te houden die hun mede-inwoners willen helpen bij het leren computeren en gebruiken van de nederlandse taal.
En, zoals Robert Giesberts van WIJ 3.0 zei vooraf aan de ondertekening van het manifest: “Als we elkaar wel horen maar niet verstaan, zullen we elkaar ook nooit begrijpen.” Taal is de sleutel tot participatie, tot meedoen in de samenleving, zo benadrukte Radj Ramcharan van Lezen & Schrijven.