Doelen en activiteiten

Stichting START 3.0 is een jonge stichting, met ANBI-status. De stichting is opgericht om de rol van vrijwilligers bij WIJ 3.0 te versterken evenals de rol van Digiwijs 3.0.

I
Algemeen dient stichting START 3.0 er voor om hulp te bieden in de ontwikkeling van mensen die zelf weinig kansen op ontplooiing hebben. Zij doet dit op die onderdelen of voor die doelen waar stichting WIJ 3.0 niet voor is toegerust.

II
Stichting START 3.0 wil cliënten van het UWV de mogelijkheid bieden om vrijwilligerswerk uit te voeren bij WIJ 3.0. De regelgeving bepaalt dat UWV-cliënten alleen bij ANBI-instellingen als vrijwilliger actief mogen zijn. Vrijwilligers zijn bij verschillende activiteiten van WIJ 3.0 welkom: bij Digiwijs 3.0 en bij ondersteuning van uiteenlopende sociale en arbeidsmatige dagactiviteiten. UWV-cliënten die via START 3.0 actief worden bij Digiwijs en de dagactiviteiten van WIJ 3.0 krijgen een vrijwilligersovereenkomst waarin de wederzijdse verwachtingen en rechten/ plichten beschreven zijn. De vrijwiligers hebben ook recht op, waar dit is voorzien, de lunchvoorziening en een onkostenvergoeding.

III
Stichting START 3.0 biedt Digiwijs 3.0 de mogelijkheid om onder de ANBI-vlag met reductie software aan te schaffen. Actuele software is een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit  van de computercursussen die Digiwijs 3.0 met hulp van vele vrijwilligers verzorgt voor (met name) Utrechters zonder digitale vaardigheden. En ook biedt het deelnemers aan de ICT dagactiviteit (ICT Werkbedrijf) meer mogelijkheden om zich met goede software te ontwikkelen.

Bestuur

De leden van het bestuur van START 3.0 zijn:

  • dhr. René Leermakers, voorzitter
  • dhr. Richard Jansen, secretaris
  • dhr. Sven van Sligter, penningmeester

Het bestuurswerk gebeurt onbezoldigd.

Contactgegevens

Meerkoethof 6
3582 DA Utrecht
030-2926515
info@start30.nl

KvK. 70459754
RSIN: 858325901