Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de leden:

René (M.A.F.) Leermakers (voorzitter) – partner Aardoom & de Jong – YEPP
Richard (R.T.J.M.) Janssen – emeritus hoogleraar Economie en Organisatie van de Zorg, Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar bestuur en management van instellingen in de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit
Sven (S.) van Sligter – organisatiecoach bij Thedinghsweert & Ygdrasil
Margreet van Ee – commissaris bij Achmea Reinsurance n.v.

Verdere taakverdeling, termijnen en werkwijze

Richard Janssen en René Leermakers vormen de Renumeratiecommissie (werkgeverszaken).
Margreet van Ee en Sven van Sligter vormen de Auditcommissie (kwaliteit en financiële zaken).

De zittingstermijn van elk lid is 4 jaar, met de mogelijkheid tot één keer verlengen tot weer 4 jaar.

 • René Leermakers heeft op 1 januari 2015 zitting genomen in de RvT.
 • Sven van Sligter heeft zitting genomen in de RvT op 1 juli 2015.
 • Richard Janssen heeft zitting genomen in de RvT op 1 juni 2018.
 • Margreet van Ee heeft op 1 november 2018 zitting genomen in de RvT.

De RvT vergadert om de 10 weken.

Nevenfuncties leden RvT

Margreet van Ee

 • Lid RvC Achmea Reinsurance Company N.V.

Richard Janssen

 • lid RvT Erasmus Universiteit Rotterdam
 • lid RvT Universiteit Maastricht
 • lid RvT Universiteit Tilburg
 • lid RvT van de stichting Leviaan
 • lid RvT van de stichtingen Gezondheidscentra Eindhoven (SGE)
 • Lid van de Raad van Toezicht Van Platform31 en Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving
 • Lid van de audit commissie van ZonMw
 • Voorzitter Programma commissie Kwaliteit Forensische Zorg
 • Lid van de Wetenschappelijke adviesraad van de NVTZ

René Leermakers:

 • Senior Consultant – Partner Aardoom & de Jong – Utrecht
 • Ondernemer Leermakers MBA bv, De Bilt, Utrecht
 • Mede-eigenaar B&B Studio De Bilt, Utrecht

Sven van Sligter

 • directeur van ART&MIS B.V., de kunst van informeren en adviseren
 • manager bedrijfsbureau Vigere Jeugdzorg B.V. Breda
 • voorzitter Raad van Commissarissen PrioCura poliklinische psychiatrie B.V.
 • penningmeester Stichting Transmurale Gezondheidszorg
 • organisatiecoach bij Thedinghsweert & Ygdrasil

Toezichtsplan 2022

Elk jaar stelt de RvT haar Toezichtsplan vast. U vindt hier het Toezichtsplan voor 2022