Bestuur & Organisatie

Menno van Piggelen is bestuurder van WIJ 3.0:

Menno van Piggelen

Menno van Piggelen is als bestuurder van WIJ 3.0 verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, het beleid en de behaalde resultaten. Daarnaast is de de bestuurder ook verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

.

Governance

WIJ 3.0 vindt professioneel bestuur en toezicht van groot belang. Het thema governance en verantwoord bestuur en toezicht heeft doorlopend onze aandacht. WIJ 3.0 werkt volgens de richtlijnen van de Governance code zorg. Deze code is een bundeling van breed gedragen opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. De code is bedoeld voor professionalisering van bestuur en toezicht en het samenspel tussen beide. De Governance code biedt een gemeenschappelijk referentiekader voor zowel eigen reflectie als voor de beoordeling door anderen. De code helpt WIJ 3.0 te voldoen aan de wet- en regelgeving bij onderwerpen zoals kwaliteit, veiligheid, privacy, medezeggenschap, jaarverslaggeving en mededinging.

Externe verantwoording

Bestuursverslag 2021

Organisatie & Reglementen

Gedragscode
Klachtenprotocol
Klokkenluiderregeling WIJ 3.0
Reglement Bestuur
Reglement OR
Statuten stichting WIJ 3.0
Veiligheid voor cliënten en medewerkers