Stichting START 3.0

Doelen en activiteiten

Stichting START 3.0 is een jonge stichting, met ANBI-status. De stichting is opgericht om de rol van vrijwilligers bij WIJ 3.0 te versterken evenals de rol van Digiwijs 3.0.

Algemeen dient stichting START 3.0 er voor om hulp te bieden in de ontwikkeling van mensen die zelf weinig kansen op ontplooiing hebben. Zij doet dit op die onderdelen of voor die doelen waar stichting WIJ 3.0 niet voor is toegerust.

Stichting START 3.0 wil cliënten van het UWV de mogelijkheid bieden om vrijwilligerswerk uit te voeren bij WIJ 3.0. De regelgeving bepaalt dat UWV-cliënten alleen bij ANBI-instellingen als vrijwilliger actief mogen zijn. Vrijwilligers zijn bij verschillende activiteiten van WIJ 3.0 welkom: bij Digiwijs 3.0 en bij ondersteuning van uiteenlopende sociale en arbeidsmatige dagactiviteiten. UWV-cliënten die via START 3.0 actief worden bij Digiwijs en de dagactiviteiten van WIJ 3.0 krijgen een vrijwilligersovereenkomst waarin de wederzijdse verwachtingen en rechten/ plichten beschreven zijn. De vrijwiligers hebben ook recht op, waar dit is voorzien, de lunchvoorziening en een onkostenvergoeding.

Stichting START 3.0 biedt Digiwijs 3.0 de mogelijkheid om onder de ANBI-vlag met reductie software aan te schaffen. Actuele software is een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit  van de computercursussen die Digiwijs 3.0 met hulp van vele vrijwilligers verzorgt voor (met name) Utrechters zonder digitale vaardigheden. En ook biedt het deelnemers aan de ICT dagactiviteit (ICT Werkbedrijf) meer mogelijkheden om zich met goede software te ontwikkelen.

Documenten

Bekijk hieronder de jaarrekeningen en beleidsplannen van Stichting START 3.0. De stichting bestaat sinds januari 2018.

Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2019 en beleidsplan 2020
Jaarverslag 2018 en Beleidsplan 2019
Jaarrekening 2018 
Beleidsplan 2018