Altrecht en WIJ 3.0 tekenen contract voor vernieuwde samenwerking

Je bekijkt nu Altrecht en WIJ 3.0 tekenen contract voor vernieuwde samenwerking

Maandag 8 mei tekenden Menno van Piggelen (bestuurder WIJ 3.0) en Sonja Kusters (directeur bedrijfsvoering Altrecht) voor een vernieuwde samenwerking. Bij Altrecht in Zeist hebben we het nieuwe contract voor drie jaar gevierd met taart. Menno van Piggelen is blij dat het contract rond is. Hij kijkt vooral uit naar korte lijntjes in de samenwerking met Altrecht.

Marleen de Visser is teammanager bij voortgezette klinische behandeling (VKB) Reijnvaan in Den Dolder. Zij benadrukt het belang van activering voor het herstelproces van cliënten: “In het nieuwe contract staat concreet omschreven wat onder activering en arbeidsgerelateerd werk valt. Hiermee kunnen we nog beter stapsgewijs werken aan herstel.” Ook Ankie Schoenmakers – teamleider van WIJ 3.0 in Den Dolder en Zeist en aanwezig bij de ondertekening – is positief over de samenwerking. “We willen in het belang van de cliënten zo snel mogelijk kunnen schakelen. Met name daar hopen we dat de hernieuwde samenwerking zijn vruchten gaat afwerpen.”

Goede beoordeling voor IPS-trajecten

In nauwe samenwerking met Altrecht hebben trajectbegeleiders van WIJ 3.0 het afgelopen jaar veel werkzoekenden begeleid naar betaald werk. Daarvoor maken zij gebruik van IPS, een succesvolle methode om werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid te begeleiden naar werk en vervolgens te coachen op de nieuwe werkplek. Kenniscentrum Phrenos was op 30 maart bij ons voor een audit om te zien of deze IPS-trajecten goed zijn uitgevoerd. Het resultaat is een score van 113 punten, een goede beoordeling. Het betekent dat wij ‘modeltrouw’ werken. Om dit te vieren, stuurden Altrecht collega’s ons een heerlijke taart (waarvoor dank).

Kennis van IPS-principes

Naast IPS-trajectbegeleiders en coördinator Anke van Eerd is er voor deze audit medewerking geweest van behandelaren van Altrecht, de regiodirecteur en beleidsmedewerkers, de bestuurder van WIJ 3.0, de contactpersoon IPS van gemeente Utrecht, cliënten en naasten. Phrenos benoemt de goede kennis die trajectbegeleiders hebben van alle principes van IPS, onze expertise op het gebied van re-integratie en activering, het grote netwerk van werkgevers en de goede samenwerking met verschillende gemeenten, UWV en wijkteams.

Belangrijk hierbij is dat er vanuit het project Hoofdzaak Werk een toename van IPS-trajecten te verwachten is. Dat geldt voor mensen met een UWV-uitkering, maar ook voor werkzoekenden met een uitkering van de gemeente en voor niet-uitkeringsgerechtigden.

WIJ 3.0 spreekuren voor Altrecht cliënten

Om cliënten van Altrecht nog beter te kunnen helpen en te vertellen over alle mogelijkheden, zijn trajectbegeleiders van WIJ 3.0 dit voorjaar spreekuren gestart. Dat doen zij op diverse locaties van Altrecht in Utrecht, Zeist en Woerden. Cliënten kunnen er terecht voor allerlei vragen over het vinden van werk, de bedrijfsarts, uitkeringen en begeleiding. Jan van Dam doet samen met Maja Miedema het spreekuur in ’t WA Huis. Volgens hem worden de spreekuren heel positief ontvangen door behandelaren: “Het voorziet in een behoefte; we kunnen heel laagdrempelig doorverwijzen en de lijntjes zijn kort. Ik verwacht dan ook dat de belangstelling gaat groeien, zeker ook doordat we aanwezig en zichtbaar zijn.”

Jan ziet met name veel vragen over hoe je na een behandeltraject weer actief kunt worden:

“We zitten er vooral voor vragen over trajecten richting werk, voor mensen die dromen over betaald werk en vrijwilligerswerk. We kijken dan ter plekke of het zinvol is om een aanmelding te doen. We doen geen intakes, maar verkennen of een traject richting werk reëel is. Er kunnen natuurlijk ook vragen komen over bijvoorbeeld uitkeringen, maar de focus ligt bij ons op het weer actief worden. Als mensen vragen hebben over activering anders dan vrijwilligerswerk en betaald werk, dan verwijzen we door naar de activeringscoaches.” – Jan van Dam

Meer informatie

Heb je vragen over IPS-trajecten? Meer informatie vind je op deze pagina.