Herstel ondersteunend

De werkgroep ‘Ervaringskunde en Herstel’ van WIJ 3.0 is sinds 2016 bezig om binnen WIJ 3.0 inhoud te geven aan herstel ondersteunend werken. Dit doel sluit nauw aan bij de missie van WIJ 3.0. Het maatschappelijk herstel van onze deelnemers en klanten is immers de reden van het bestaan van WIJ 3.0.

 Om te komen tot een cultuur en werkwijze waarbij herstel ondersteunend werken merkbaar is tot in de nerven van de organisatie, streven we verschillene de waarden en doelen na op verschillende gebieden:

  • op cliëntniveau zijn meerdere herstelwaarden benoemd, zoals het stimuleren van cliëntparticipatie en hem/haar in staat te stellen regie te nemen
  • op organisatieniveau werken we binnen team met herstelintervisie en trainen we begeleiders om herstelwaarden in hun handelen vorm te geven
  • op bestuurlijk- en beleidsniveau worden meerjarige doelen gesteld met tussentijdse doelen en meetmomenten
  • in de communicatie zal via onder meer succes (voorbeeld)verhalen geregeld aandacht zijn voor ons herstel ondersteunend werken.