Naar Werk

Wat is ‘naar werk’?

Met dit traject streven we samen met de cliënt plaatsing na in duurzame arbeid in loondienst of duurzame arbeid als zelfstandig ondernemer. De mogelijkheden van een traject “Naar werk” zijn beschikbaar voor klanten van het UWV. Een traject “Naar werk” duurt voor klanten met een Ziektewetuitkering maximaal 6 en met een Wajong-/WIA uitkering maximaal 9 maanden.

Wat is de aanpak van WIJ 3.0?

Op basis van oriënterend gesprek worden de competenties, wensen en mogelijkheden van de klant verkend. Kiest de klant voor WIJ 3.0, dan stellen we samen met de klant een re-integratieplan op. Na akkoord van het UWV kan gestart worden met het traject.

In het traject worden de kansen voor het verwerven van duurzame arbeid geoptimaliseerd. WIJ 3.0 levert maatwerk: trajecten worden aangepast op de specifieke situatie van de klant. Voorop staat het verbeteren van de sollicitatievaardigheden van de klant. Daarnaast wordt samen met de klant gezocht naar passende functies, waarbij uiteraard gebruik gemaakt wordt van het netwerk van WIJ 3.0. Afhankelijk van wat nodig en mogelijk is wordt de klant voorgesteld bij werkgevers in de regio. Eventueel kan gestart worden in een proefplaatsing (werk met behoud van uitkering – maximaal 2 maanden). Waar nodig kan de klant hierbij op het werk gecoacht worden.

Voor wie is het bedoeld?

Naar werk is bedoeld voor mensen met een Wajong-, WIA-, of Ziektewet-uitkering.