Springplank 030

Een versnelde route naar betaald werk en woonruimte

Springplank 030 is een pilot van de Tussenvoorziening, WIJ 3.0 en de organisatie Springplank. Het doel is mensen zonder werk en woning versneld te begeleiden naar betaald werk en woonruimte. De Utrechtse pilot is gestart in april en loopt tot 1 oktober 2020. Inmiddels zijn er zes kandidaten gestart. In totaal kunnen maximaal dertig kandidaten meedoen.

In praktijk

Direct vanaf de start gaan de kandidaten voor minimaal 24 uur per week aan het werk. De baan is gekoppeld aan de woonruimte: als zij hun werk verliezen, komt ook hun woonplek in gevaar. Juist die combinatie motiveert en trekt kandidaten door moeilijke fases heen. Dit geeft snelheid en vraagt maximale inzet van de kandidaten, begeleiders en werkgevers.

Daarnaast krijgen de kandidaten persoonlijke begeleiding op gebied van werken en wonen door een begeleider van WIJ 3.0 of de Tussenvoorziening. Zo leren de kandidaten hoe ze een goede werknemer en collega zijn en ontdekken ze wat wonen allemaal met zich meebrengt. Van goede buur zijn, rekening houden met huisgenoten tot koken en het aanhouden van een dag- en nachtritme. Het uiteindelijke doel is dat de kandidaten na maximaal achttien maanden weer financieel zelfstandig zijn en op zichzelf wonen.