Coaching Bijzondere Vrijwillligers

Wat is een bijzondere vrijwilliger?

In Utrecht zijn honderden vrijwilligers actief. De meeste vrijwilligers redden zich prima, in hun eigen leven en als vrijwilliger. Er zijn ook vrijwilligers die moeite hebben om zelfstandig te functioneren. Het werken als vrijwilliger is voor hen een goede kans om sterker en zelfredzamer te worden. Voor deze vrijwilligers is de extra begeleiding beschikbaar.

Wat is de aanpak?

Elke bijzondere vrijwilliger krijgt een eigen (job)coach. Die coach biedt gedurende een bepaalde periode begeleiding op maat. Deze helpt de vrijwilliger bijvoorbeeld om de taken en werkomgeving goed te begrijpen en werk met privé te combineren. De coach ‘leert’ tegelijk de organisatie waar de vrijwilliger werkt hoe ze hem/ haar het beste kunnen inzetten. Er is ruimte voor het coachen van 60 bijzondere vrijwilligers.

Wat is het doel – gewenst resultaat?

  1. De vrijwilliger kan met hulp van de coaching zijn/ haar sterke punten verbeteren;
  2. De vrijwilliger leert beter om te gaan met het combineren van werken en persoonlijke problemen;
  3. De vrijwilliger krijgt een beter inzicht in wat hij/ zij leuk vindt om te doen en in welke richting hij/ zij zich zich wilt ontwikkelen.

Kosten?

Aan de coaching zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde is wel dat de betrokkene woonachtig is in de gemeente Utrecht.