Lasopleiding

Informatie lasopleiding Maliegilde

In de lasopleiding van het Maliegilde leiden we op volgens de normen van het Nederlands instituut voor Lastechniek (NIL) tot niveau 1 MIG/MAG lassen. Wij geven theoretische ondersteuning bij het eigen maken van de basiskennis van het lassen. Naast de theorielessen zullen er praktijklessen zijn. In deze lessen leren de deelnemers de lassen die bij het examen van niveau 1 horen goed uit te voeren. Dat wil onder andere zeggen: “het poppetje” in stekende en slepende lasuitvoering (enkelvoudige hoek-las), de tweelaagse buitenhoek-las en de drielaagse binnenhoek-las.

In de theorie zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Lasprocessen
  • Elektrischeboog specifiek voor het MIG/MAG lassen
  • Proceskarakteristieken, procesvariabelen
  • Apparatuur, lastoevoegmaterialen
  • Gasbescherming, veiligheid
  • Lasnaadvormen, materialenkennis
  • Lasonderzoek, krimpverschijnselen en vervorming

Duur opleiding

De duur van de opleiding is ongeveer twintig weken theorie en praktijk. De opleiding sluit af met een landelijk erkend examen. Hierin hebben deelnemers de keuze voor het theoretische examen niveau 1 of voor een praktijkgericht certificaat. De opleiding bestaat uit één dagdeel theorie en minimaal twee dagdelen praktijk. Meer dagdelen praktijk is mogelijk om werk- en laservaring op te doen. Er is een verplichting om achttien van twintig keer aanwezig te zijn bij de theorie voor het examen. De opleiding start op twee momenten in een jaar met minimaal zes en maximaal tien deelnemers.

Doelgroep

Deze lasopleiding richt zich speciaal op deelnemers die kampen met persoonlijke problemen, waardoor er een afstand tot de arbeidsmarkt bestaat. We houden rekening met de persoonlijke situatie en bieden een passende begeleiding. We bieden deelnemers dagritme en structuur en de mogelijkheid sociale contacten op te doen. Naast technische kennis en vaardigheden doen deelnemers ook sociale- en werknemersvaardigheden op. Daardoor vergroot de zelfredzaamheid.

Trajectbegeleiding

Tijdens of na de opleiding kan de deelnemer begeleiding krijgen van een trajectbegeleider van WIJ 3.0. De trajectbegeleider bekijkt met de deelnemer wat wel en niet wenselijk en nodig is om vooruitgang te boeken en ondersteunt bij het slechten van obstakels. De trajectbegeleider adviseert ook over vervolgstappen richting arbeidsmarkt en biedt de nodige hulp hierbij.

Meer informatie

Kijk op de pagina van het Maliegilde voor meer informatie.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op onze website.