Lasopleiding

Informatie lasopleiding Maliegilde 2021

Wij leiden op volgens de normen van het Nederlands instituut voor Lastechniek (NIL) tot niveau 1 MIG/MAG lassen. Wij geven theoretische ondersteuning bij het eigen maken van de basiskennis van het lassen. Naast de theorielessen zullen er praktijklessen worden aangeboden. In deze lessen worden de deelnemers klaargestoomd om de lassen die bij het examen van niveau 1 horen goed uit te voeren. Dat wil onder andere zeggen “het poppetje” in stekende en slepende lasuitvoering (enkelvoudige hoeklas), de tweelaagse buitenhoeklas en de drielaagse binnenhoeklas.

In de theorie zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Lasprocessen
 • Elektrischeboog specifiek voor het MIG/MAG lassen
 • Proceskarakteristieken
 • Procesvariabelen
 • Apparatuur
 • Lastoevoegmaterialen
 • Gasbescherming
 • Lasnaadvormen
 • Materialenkennis
 • Lasonderzoek
 • Krimpverschijnselen en vervorming
 • Veiligheid

duur

De duur van de opleiding is ongeveer 20 weken theorie en praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Hier kan gekozen worden voor het theoretische examen niveau 1 of voor een praktijkgericht certificaat. De opleiding bestaat uit 1 dagdeel theorie en minimaal 2 dagdelen praktijk. Meer dagdelen praktijk is mogelijk om werk- en laservaring op te doen. Er is een verplichting om 18 van 20 keer aanwezig te zijn bij de theorie voor het examen. De opleiding start 2 keer per jaar met minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.

doelgroep

We richten ons speciaal op deelnemers die kampen met persoonlijke problemen wat hen weerhoud direct bij een gewone werkgever terecht te komen. We houden rekening met de situatie van de deelnemer en bieden een passende begeleiding. We bieden deelnemers dagritme en structuur en de mogelijkheid sociale contacten op te doen. Er worden sociale- en werknemersvaardigheden aangeleerd en (daardoor) de zelfredzaamheid vergoot.

kosten

De kosten van de lasopleiding bestaan uit:

 • begeleidingskosten
 • materiaal en examen kosten.

In de kantlijn vindt u twee prijsopgaves: één voor deelnemers met een WMO of forensische indicatie en één zonder een indicatie/maatwerkvoorziening. Als de deelnemer een WMO indicatie of een forensische indicatie heeft worden de begeleidingskosten vanuit de indicatie betaald. De materiaal en examenkosten (€ 695,75 incl. BTW) moeten door de deelnemer betaald worden. Onderstaand meer informatie over de aanvraag van een indicatie en mogelijkheden om de kosten voor materiaal en examen te vergoeden.

Aanvragen WMO-maatwerkvoorziening / indicatie
of via een forensische indicatie

Een WMO-maatwerkvoorziening kan aan gevraagd worden bij het buurtteam in de buurt waar de deelnemer woont. Voor adressen zie: www.buurtteamsutrecht.nl. De begeleiding wordt dan vergoed vanuit deze indicatie/maatwerkvoorziening. Er is bij voorkeur een indicatie 3b nodig (minimaal 3a, dan kan er maar beperkt geoefend worden) i.v.m. de begeleidingsintensiteit of een opmaat voorziening. De lasopleiding bestaat uit 3 dagdelen waarvan 1 dagdeel voor theorie en twee praktijk. Om werkervaring op te doen en voldoende laservaring op te doen voor het examen wordt 4 tot 8 dagdelen aangeraden.

Voor andere gemeente dan gemeente Utrecht gaat dit via het WMO loket van de gemeente waar de deelnemer woont. Het gaat dan om een indicatie zwaar voor 4-8 dagdelen.

Hoeveel dagdelen nodig zijn te slagen is afhankelijk van persoonlijke situatie deelnemer, aanleg tot lassen en leervermogen.

Andere vormen zijn via onder aanneming of een reclassering/forensische indicatie.

Examen en lesmateriaal

De examen en materiaal kosten (€575,- exl. BTW / €695,75 incl. BTW) worden door de deelnemer zelf betaald.

Voor de overige 195 euro kan met een trajectbegeleider of buurtteamwerker gezocht worden naar fondsen. Soms kan er ook door tweede hands materiaal bezuinigd worden.

Trajectbegeleider

Tijdens of na de opleiding kan de deelnemer begeleiding krijgen van een trajectbegeleider van WIJ 3.0. De traject begeleider bekijkt met de deelnemer wat wel en niet wenselijk en nodig is om vooruitgang te boeken. En ondersteunt bij het slechten van obstakels. De trajectbegeleider adviseert ook over vervolgstappen richting arbeidsmarkt en biedt de nodige hulp hierbij.