WIJ 3.0 ondertekent Taalakkoord

14 Utrechtse organisaties hebben vandaag een Taalakkoord gesloten. Doel is laaggeletterdheid te verminderen en digitale vaardigheden te bevorderen: zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. De organisaties willen dit bereiken door naast hun eigen activiteiten gezamenlijk het van werven en trainen van ((digi)taal)vrijwilligers te verbeteren en de samenhang in beleid en activiteiten te verbeteren.

(Digi)taalvaardigheid in Utrecht

Ongeveer 30.000 Utrechters zijn laaggeletterd en tenminste 68.000 Utrechters hebben moeite met de computer en digitale communicatie. Laaggeletterdheid heeft grote invloed op de kwaliteit van leven van mensen. Het kan leiden tot schaamte en onbegrip, tot afhankelijkheid van anderen voor dagelijkse zaken. Mensen die moeite hebben met lezen en/of de computer vinden minder gemakkelijk werk en hebben vaker gezondheidsproblemen.

Samenwerking voorop

In Utrecht werkt al langere tijd een groot aantal organisaties aan het vergroten van taal- en digitale vaardigheden van de Utrechtse burgers. WIJ 3.0 doet dit met Digiwijs 3.0. Digiwijs biedt onder meer cursussen en thematische lessen.

Deelnemende partijen

De ondertekening van het Taalakkoord betekent een duurzame samenwerking tussen organisaties die laaggeletterdheid herkennen en signaleren en aanbieders van educatietrajecten. Deelnemers zijn de Bibliotheek Utrecht, Buurtteam Jeugd en Buurtteam Sociaal, WIJ 3.0, UWV, Gemeente Utrecht, Gilde Utrecht, Prago, Stichting Lezen & Schrijven, Taal doet meer, Taalplus, U-Centraal, Vrijwilligerscentrale, Wijk & Co. Organisaties kunnen zich nog aansluiten bij het Taalakkoord. Zo wordt de samenwerking in Utrecht rond (digi)taalvaardigheden steeds sterker.