WIJ 3.0 zeer verheugd over opdrachten gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft op meerdere aanbestedingen in het sociaal domein werk gegund aan WIJ 3.0. De komende jaren zullen we actief zijn in de arbeidsmatige activering, de individuele begeleiding en de dagbegeleiding Ouderen. Binnen de arbeidsmatige activering heeft WIJ 3.0 veel ervaring en ook veel ambitie om kansrijke deelnemers meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Bij de Individuele begeleiding leggen we de nadruk op de relatie met activering. Voor de dagbegeleiding Ouderen telt ons specialisme in GGZ-problematiek en de groep ouderen die specifiek hier mee te maken hebben.

WIJ 3.0 is zeer ingenomen met de opdrachten. Het betekent dat veel bestaande activiteiten voortgezet kunnen worden. Dat biedt medewerkers en deelnemers zekerheid en een basis om te groeien. De gunningen betekenen eveneens dat WIJ 3.0 haar dienstverlening kan verbreden en meer toegerust is om bewoners die het zonder hulp niet redden kan steunen in hun maatschappelijk herstel.

De opdrachten starten op 1 januari 2020.