Regio: zelfstandig wonen met begeleiding voor kwetsbare inwoners

16 Utrechtse gemeenten starten met een regionale koers voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De bestuurders van deze regiogemeenten (U16) en samenwerkingspartners ondertekenden de koers vandaag. Centraal staat ‘zelfstandig wonen met begeleiding’, thuis in de wijk, waardoor ook kwetsbare inwoners zoveel mogelijk deel blijven uitmaken van de samenleving.

De nieuwe koers richt zich op inwoners die bijvoorbeeld dakloos zijn of niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische en psychosociale problemen. Er zijn drie belangrijke veranderingen nodig om voor deze mensen de overgang naar een ‘thuis in de wijk’ mogelijk te maken. Allereerst komt er meer ambulante hulpverlening voor begeleiding bij mensen thuis. Het aantal professionals in de wijk neemt toe, die kunnen problemen eerder signaleren en oppakken. Tot slot wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning.

WIJ 3.0 is een van de partners. Met haar werklocaties biedt zij de doelgroep mogelijkheden om actief bezig te zijn.