Aan De Slag in Utrecht (ADSU): Nog eens vier jaar succesvol samenwerken

Je bekijkt nu Aan De Slag in Utrecht (ADSU): Nog eens vier jaar succesvol samenwerken

Ook de komende vier jaar kunnen 20.000 Utrechters rekenen op begeleiding bij het vinden van een activiteit of een passende werkplek. Met als uitgangspunt ‘Werk is de beste zorg’ hebben dertien zorgorganisaties, de gemeente Utrecht en het UWV Werkbedrijf dit najaar opnieuw hun samenwerking bekrachtigd. Samen zetten zij zich in het samenwerkingsverband ‘Aan De Slag in Utrecht’ (ADSU) in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de stad Utrecht.

Voorzitter van het ADSU, Theo den Hertog:

“Het nieuwe convenant is tot stand gekomen met input van alle betrokken organisaties. Met dit convenant presenteren we ons nadrukkelijk als een uniek netwerk voor activering in Utrecht. Bestuurders hebben bij het ondertekenen uitgesproken zich moreel verplicht te voelen echt werk van activering te maken. M.a.w. niet alleen een goed plan te ondertekenen, maar zich vast te leggen op een gezamenlijke inspanning om zoveel mogelijk mensen te activeren. En daar zijn we best trots op!”

Theo den Hertog

Samenwerken leidt tot succes

ADSU is al meer dan tien jaar actief. Het samenwerkingsverband sluit aan bij vragen van burgers voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om actief te zijn. Met elkaar creëren we mogelijkheden op het gebied van actieve deelname aan de samenleving door een ruim activeringsaanbod en mogelijkheden voor uitstroom naar een betaalde baan.

Wethouder Linda Voortman:

“We kunnen het als stad niet alleen. Elke organisatie heeft zijn eigen expertise. Als wij elkaar goed weten te vinden en passende plekken realiseren die voor mensen echt het verschil kunnen maken, zijn we als ADSU succesvol.”

Voorzitter van het ADSU, Theo den Hertog (l) en Danielle van Elk (r), social return makelaar ADSU. Fotograaf: Gerbrand Langenberg

Aan De Slag in Utrecht: concrete resultaten

In tien jaar tijd hebben we met elkaar onder meer de vraag en aanbodsite voor activering ‘Jekuntmeer’ ontwikkeld, meerdere congressen georganiseerd en het vijftig-banenplan gelanceerd waarin vijftig mensen met een kwetsbaarheid een betaalde arbeidsovereenkomst hebben gekregen. Daarnaast is het Makelpunt Social Return opgericht om vraag en aanbod op het gebied van MVO en sociale inkoop bij elkaar te brengen. Verder heeft de pilot OpMaat er mede voor gezorgd dat er nu ruim 7000 mensen weer actief zijn in Utrecht.

Ambitie voor komende 10 jaar

Toch is dit nog niet voldoende en heeft Aan De Slag in Utrecht een serieuze ambitie voor de komende tien jaar. Concrete doelen zijn:

  • 80% van burgers met een kwetsbaarheid in Utrecht maakt minimaal twee dagdelen per week actief gebruik van het activerings- en werkaanbod;
  • een sterkere samenwerking met diverse sociale partners in de wijk , jeugdzorg, Werk & Inkomen en ondernemers, waardoor meer mensen de weg naar passende activering vinden;
  • en mede door een optimale aansluiting bij de regionale marktbewerking van het werkgeversservicepunt willen we vijftig nieuwe ‘beschutters’ (mensen aan het werk op een beschutte werkplek) en 250 Utrechters met een kwetsbaarheid aan het werk helpen.
Menno van Piggelen, bestuurder van WIJ 3.0, ondertekent het ADSU convenant. Foto: Gerbrand Langenberg

Uniek samenwerkingsverband

ADSU is naast een uniek Utrechts kennisnetwerk, waarin we expertise uit het veld ophalen en breed delen, ook een uitvoeringsorganisatie waarin we van elkaar leren en waarin we gezamenlijk organisatie overstijgende projecten oppakken.

ADSU (Aan De Slag in Utrecht) is hét Utrechtse samenwerkingsverband van zeventien organisaties in de verstandelijk gehandicapten-, verslaving- en geestelijke gezondheidszorg. Zij werken nauw samen om sociale en arbeidsmatige activering van burgers met een kwetsbaarheid en diverse achtergronden mogelijk te maken. Bij het ADSU zijn betrokken: Abrona, Altrecht GGZ, de Boogh, Buurtteamorganisatie Sociaal, Gemeente Utrecht, Jellinek, Leger des Heils, LISTER, Moviera, Reinaerde, De Tussenvoorziening, UW Re-integratie, UWV SMD en UWV Werkbedrijf, WIJ 3.0 en de Wilg.


Meer weten?

Neem contact op met Daniëlle van Elk, social return makelaar bij ADSU .
Aan De Slag in Utrecht heeft een Makelpunt Social Return, dat opdrachtgevers adviseert en begeleidt bij de invulling van social return.

Tekst: ADSU
Foto bovenaan: ondertekenaars ADSU convenant, fotograaf: Gerbrand Langenberg

ADSU Impactposter – convenant 2021-2014 (klik voor een vergroting)