Wethouder Diepeveen maakt zich sterk voor digiTale eigen kracht

Onlangs reikte wijkwethouder Overvecht, Kees Diepeveen, certificaten uit aan cursisten van Digiwijs 3.0. De cursisten hadden de hele cursus van 10 weken afgemaakt en bewezen hun vaardigheid met computeren te hebben verbeterd.

Voordat de certificaten door de wethouder overhandigd werden ging hij in op een appèl van verschillende digitaal- en taalpartners in de wijk. Zij maken zich zorgen over het aanbod van digitaal- en taaltrainingen vanaf volgend jaar. Het Ambitiedocument Samen voor Overvecht negeert deze onmisbare bouwsteen om van Overvecht een meer sociaal inclusieve wijk te maken en bewoners die het nodig hebben meer kans te bieden om zelfredzamer te worden.

In reactie op dit appèl stelde wethouder Diepeveen dat hij de zorgen wilde wegnemen: de gemeente wil blijvend de extra inzet op aanbod voor bewoners om digitaal en in taal sterker te worden blijven steunen.

Inmiddels hebben Digiwijs 3.0, Taal doet Meer, de Bibliotheek en DOCK als digiTaalalliantie hun activiteiten voor komend jaar bij de gemeente bekend gemaakt. In het najaar wordt duidelijk waar de toezegging van de wethouder toe leidt en welke extra aanbod in 2020 mogelijk is.