De Strooij

De Strooij is het sociale werkcentrum van Overvecht: trefpunt voor arbeidsmatige activiteiten, cursusactiviteiten, deelnemers die weer nuttig bezig willen zijn en opdrachtgevers met een sociaal hart. De Strooij is dé plek in de wijk waar sociaal kwetsbare bewoners beginnen om dagritme op te bouwen en zelfvertrouwen te krijgen. Dit doen ze via diverse arbeidsmatige activiteiten. De Strooij is ook de uitvalsbasis voor Digiwijs 3.0 en Wijkbedrijf Utrecht.

In de Strooij vinden ook onderdak:

  • Atelier Spat en Spatlab van de Tussenvoorziening. We zijn erg blij met creatieve collega’s van Spat! Dagelijks zijn ze te vinden in hun atelier. Met atelier Spat! kent de Strooij nu ook een creatieve broedplaats voor Overvechters!
  • Inya Zorg heeft er onderdak voor haar jongens- en mannen groepen. Er is een naschoolse opvang voor jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar.

U in de Wijk was in januari 2017 op bezoek:

Contact

Stroyenborchdreef 12
3562 GN, Utrecht

Telefoon: 030–878 15 35

Team

Teamleider locatie: Lena Tamboer a.i.
Medewerkers: Peter van Dijk, Peter Haver, Martijn Heus, Ria Kroon, Lisandro Susana, Juliana Zimmerman