Werklocaties

In stad Utrecht, Nieuwegein, Woerden, Den Dolder en Zeist heeft WIJ 3.0 vaste locaties waar we sociale en arbeidsmatige activiteiten aanbieden. Via Wijkbedrijf Utrecht werken deelnemers dagelijks op wisselende plekken in stad en regio.

Elke locatie heeft een uniek karakter. De Stadsbrug in Utrecht ZuidWest is vooral een plek waar sociale projecten tot wasdom komen met als doel zelfstandigheid op een plek elders in Utrecht. De Strooij in Overvecht fungeert vooral als trefpunt voor ontmoeten, werken en leren. Atelier Maliegilde en de Metaalwerkplaats zijn op vele manieren verknoopt met bewoners en organisaties in NoordWest. Naald & Draad is een gekende plek voor iedereen die met textiel bezig wil zijn. WIJ aan de Werf is een bijzondere plek voor ontmoeting.

In Nieuwegein is WIJ 3.0 recent gestart op een nieuwe locatie die zowel werken, leren als sociaal bezig zijn combineert. In Woerden is er een zelfde mengvorm in een locatie waar tal van kleine ondernemingen ook onderdak hebben. Op het instellingsterrein van Altrecht heeft WIJ 3.0 meerdere werkplaatsen tezamen met andere activiteiten. In Zeist is een grote tuin de aandachtstrekker en starten binnenkort nieuwe activiteiten.