Digiwijs zeer goed gewaardeerd

In een onderzoek naar ervaringen van deelnemers komt Digiwijs 3.0 naar voren met zeer goede waarderingen. In het onderzoek van gemeente Utrecht werden 70 cursisten benaderd voor een reactie. Hiervan gingen 22 in op de uitnodiging. Op de vraag of men snel met de computerles kon beginnen gaf 80% een positief antwoord. Ruim 80% waardeerde de inzet van de docent positief; de docenten waren goed te benaderen voor allerlei vragen en hielpen de cursisten goed. Van de groep beoordeelde 85% de computerlessen als goed.

Leren computeren helpt ook in het beter kunnen lezen en begrijpen van de Nederlandse taal. En misschien wel te goed…. 85% gaf aan door de cursus beter Nederlands te kunnen lezen, terwijl 45% zei dat ze nu beter met de computer om konden gaan. Het geeft aan dat digitaal vaardig worden net wat meer vraagt van de deelnemers dan het leren van de taal.

Al met al, zo wees het onderzoek uit, hielp de computercursus 70% van de groep om beter dingen op te zoeken op internet en 56% om zonder meer meer zelf te doen. Het allergrootste compliment voor de docent-vrijwilligers was het antwoord op de vraag of deelnemers de computerles bij vrienden zouden aanraden: 90% zei ‘ja’ en 10% had hier geen mening over.

Computercursus