De Bloementuin

We volgen de seizoenen: van voorjaar naar zomer naar herfst en winter, met alle soorten klussen die daar bij horen. Er zijn lichte en zware werkzaamheden. Het betreft de verzorging van planten en dieren en diverse aanverwante beheertaken.

Kassen:  Verkoopkas en diverse kweekkassen, om planten op te kweken, voor tuinplanten, eenjarige zomerbloemen en snijbloemen. Er zijn eveneens enkele groenten. Overal zijn veel werkplekken en werktafels.
Tuin: Kweektuin voor snijbloemen en soms enkele groenten. Grote siertuin met vijver en terras en enkele dieren, zoals geiten en konijnen.

Begeleidingsvorm:

Het werk is bedoeld om structuur en ritme op te bouwen en dit vast te houden bij de diverse werkzaamheden onder deskundige begeleiding van de vaste medewerker.

Vaardigheden:

  • sociale contacten
  • samenwerken, maar ook zelfstandig werken
  • alert zijn op wat moet gebeuren