Tagarchief: factsheet 5

Buurtteams beoordeeld door Meetellen

De eerste stapel factsheets

De buurtteams Sociaal in stad Utrecht zijn goed bekend bij de sociaal kwetsbare inwoners: 90% heeft er van gehoord.
Dit is één van de resultaten van het onderzoek dat Meetellen begin dit jaar heeft uitgevoerd. In opdracht van gemeente Utrecht onderzocht zij welke ervaringen sociaal kwetsbare inwoners hebben met de buurtteams. De balans slaat op de meeste punten positief door. Alle resultaten zijn samengebracht in een factsheet.

Contact positief

Voor het onderzoek is het stadspanel van Meetellen benaderd. Ruim 250 panelleden hebben uiteindelijk meegedaan aan het onderzoek. Tweederde gaf aan contact te hebben gehad met een van de  buurtteams. Bijna 70% was tevreden over dit contact. Onder degenen die waren doorverwezen door het team naar een andere organisatie noteerde Meetellen ruim 80% tevredenheid.

Minpunten

Als minpunt noemde een op de vijf geënquêteerden dat buurtteamleden niet duidelijk genoeg zijn over wat ze wel en niet kunnen betekenen. Een kleiner deel voelde zich niet serieus genomen of vond dat de buurtteammedewerker onvoldoende kennis had om de situatie te begrijpen.

Taal

Het onderzoek van Meetellen besteedde ook special aandacht aan klanten met een migratieachtergrond. Hieruit bleek onder meer dat het niet altijd fijn is om dan gekoppeld te worden aan een buurtteammedewerker met een zelfde migratieachtergrond. De inzet van tolken zou gewaardeerd worden om misverstanden door taalverschillen te ondervangen.

Advies

Het onderzoek kent verschillende adviezen tot verbeteringen. Een belangrijk advies is de aanwezigheid van ervaringskennis binnen de teams. Panelleden vinden het belangrijk dat er ervaringsdeskundigen werken bij een buurtteam. En hierbij duidelijk te zijn over wat ervaringsdeskundigen voor hulpvragers kunnen betekenen.