Doorstroomtrajecten

Wat zijn doorstroomtrajecten?

Iedereen die bij WIJ 3.0 aan de slag is heeft daarvoor een goede reden. Vaak willen deelnemers weer grip op hun leven krijgen en perspectief op hun toekomst. Als het werken hun helpt en ze de motivatie en mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen is er het doorstroomtraject om ze daarin extra te ondersteunen.

Voor wie is het bedoeld?

Het is bedoeld voor iedereen die bij WIJ 3.0 arbeidsmatig bezig is. En waar geen andere trajectmogelijkheden voor zijn om hem/haar te ondersteunen.

Wat houdt het in?

Bij alle werkactiviteiten van WIJ 3.0 zijn werk- of activiteitenbegeleiders bij betrokken. Zij zijn goed in staat te beoordelen hoe deelnemers zich ontwikkelen. Op grond hiervan of omdat iemand zelf aangeeft erg gemotiveerd te zijn, brengen zij de deelnemer in contact met een trajectbegeleider. Na de kennismaking wordt er een werkplan gemaakt waarin deelnemer en begeleider de doelen van de begeleiding benoemen. En ook wordt bepaald hoe lang in principe de begeleiding zal duren.

Met hulp van de vragenlijsten van INVRA brengen we de competenties van de deelnemer in beeld. Hieruit volgen aandachtspunten om tijdens het werken op te letten. Enkele maanden later doen we de meting opnieuw om te zien waar de betrokkene zich goed heeft ontwikkeld. Ondertussen bespreken we wat de deelnemer wilt en de manieren om de goede stappen vooruit te maken.

Kosten?

Aan de doorstroomtrajecten zijn geen kosten verbonden als je woonachtig bent in Utrecht.