Makelpunt Social Return

Samen met enkele andere sociale partners in stad Utrecht heeft WIJ 3.0 een makelpunt opgericht voor social return. Het makelpunt adviseert, begeleidt en ontzorgt ondernemers bij de invulling van social return. Het makelpunt beschikt daartoe over een totaaloverzicht van alle mensen, diensten en producten van WIJ 3.0, Altrecht, Abrona, Reinaerde,Het Leger des Heils, Lister, Moviera, de Tussenvoorziening, Victas en UW.

Uw eigen ideeën en wensen vormen het uitgangspunt voor het makelpunt. Bij de invulling wordt gelet op hoe social return bijdraagt aan uw bedrijfsvoering.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Danielle van Elk.

Telefoon: 06 – 37 47 04 17
E-mail: info@srmakelpunt.nl