Stages

Welke stageplekken bieden we?

  • Werkervaringstages vinden in het tweede of derde jaar van de opleiding plaats en nemen veelal het gehele jaar in beslag.
  • Afstudeerstages vinden plaats in het vierde jaar van de opleiding: de student voert zelfstandig een opdracht of onderzoek uit bij een organisatie.

Stageprojecten

WIJ 3.0 wil MBO-leerlingen helpen een startkwalificatie te halen. Het is voor hun vaak moeilijk een goede stageplek te vinden. Door stage-projecten te organiseren willen we hun betere kansen bieden. Die projecten organiseren we met partners, zoals bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. We richten ons vooral op de groep MBO-leerlingen die het grootste probleem heeft om een stageplek te vinden: leerlingen op niveau 1 en 2. Afhankelijk van de opdracht leggen we contact met de opleiding die het beste aansluit bij de opdracht. Soms kan het ook gaan om leerlingen van verschillende opleidingen omdat een project meerdere type vaardigheden en kennis vraagt.

Voorbeelden van al uitgevoerde stage-projecten.

Contact en informatie

Wil je meer weten kijk dan op de stagemarkt van SBB of neem contact op met Peter Smulders, adviseur HR via 030 – 292 15 65 of email.
Voor informatie over de stageprojecten kun je contact opnemen met Peter Haver.