Leerwerken

Op verschillende plekken zijn er binnen WIJ 3.0 leerwerkplekken beschikbaar. Met hulp van een gecertificeerde begeleider en soms ook samen met de kennisinstelling van het vakgebied, kunnen deelnemers zich vaardigheden eigen maken en kennis opdoen waarmee ze aan de slag kunnen of verder kunnen leren.

We hebben leerwerkplekken bij:

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:

Telefoon: 030 – 292 65 15
E-mail: Robert Giesberts