ReGi – (in afbouw)

Wat is ReGi?

Een ReGi-traject bestaat uit een combinatie van dagbesteding met leren en werken (24 uur per week) en intensieve begeleiding door een trajectcoach. Elke jongere krijgt een vaste begeleider. De leer/werkmogelijkheden zijn reëel: de jongere verleent diensten of maakt producten waar klanten en opdrachtgevers bij betrokken zijn.

Na de intake wordt de jongere geplaatst in een omgeving waar hij zinvol werk doet en tegelijk ruimte krijgt zijn competenties te laten zien en te ontwikkelen. Naast het werkaanbod zijn er ook mogelijkheden voor sport, trainingen en groepsactiviteiten.

ReGi wordt uitgevoerd door WIJ 3.0 samen met Reinaerde TRES, Bouwloods Utrecht, Werk aan de Linie, JoU, UB 2000 en Jobcoach Ben.

Wat is de doelgroep voor ReGi?

  • Tussen de 16 tot 27 jaar.
  • Zonder zinvolle dagbesteding; dus geen school en/of werk.
  • Ingeschreven in de gemeente Utrecht.
  • Per direct 24 uur per week of meer inzetbaar is.
  • Binnen een jaar bemiddelbaar richting opleiding en/of werk.
  • Mogelijk ook sprake van LVB of beperkt detentie voor de boeg.

Er zijn diverse contra-indicaties zoals verslaving, ernstige psychosociale problematiek en/of ernstige gedragsproblemen.

Hoe ziet een ReGi-traject er globaal uit?

  • Voortraject van 4 weken met een (praktijk-)assessment De mogelijkheden, kansen, wensen en belemmeringen brengen we in kaart.
  • Bemiddelingstraject van maximaal 11 maanden. Werken en leren met als doel te starten met een opleiding of betaalde baan. Als dit niet haalbaar is bemiddelen we naar vrijwilligerswerk of dagbesteding.
  • Nazorg van maximaal 6 maanden met zo nodig coaching bij het werk of opleiding.

Contact en informatie

Aanmelden voor een ReGi-traject is sinds 1 april 2017 niet meer mogelijk.