OpMaat

Wat is OpMaat?

Met OpMaat krijgen mensen de kans om beschut te werken en daarin ook extra begeleid te worden. De extra begeleiding moet hun helpen om de ervaringen die ze met het werken opdoen te gebruiken om weer op de arbeidsmarkt aan de slag te komen.

WAT IS de aanpak?

Het traject duurt zo kort als nodig is. We houden een gemiddelde van één jaar aan, maar als doorstroom eerder mogelijk is, zal het korter zijn. Mocht een langer duur nodig zijn, en het is duidelijk dat de deelnemer zich in die tijd nog kan ontwikkelen, dan kan verlengd worden tot maximaal twee jaar. Deelnemers worden op een zo passend mogelijke plek geplaatst.
WIJ 3.0 voert OpMaat uit met vele (zorg)partners in de stad. Met elkaar zijn er veel diverse beschutte werkplekken beschikbaar.

Voor wie is het bedoeld?

Het is bedoeld voor mensen die met begeleiding en aanpassingen op de werkplek wel in staat zijn om loonvormende arbeid te verrichten.
Bij de start van OpMaat zijn de volgende criteria opgesteld voor selectie van deelnemers:

  • Bijstandsuitkering
  • Grote afstand tot de arbeidsmarkt
  • Gemotiveerd
  • Ontwikkelpotentieel richting werk
  • Bij start 24 uur kunnen werken (absolute ondergrens is 16 uur)

WAT IS HET DOEL – GEWENST RESULTAAT?

  1. Deelnemers kunnen zich via OpMaat maximaal ontwikkelen, indien mogelijk richting een (garantie)baan (aansluiting Wmo en Participatiewet).
  2. OpMaat is een passend instrument voor de doelgroep.
  3. Door onze invulling van OpMaat kunnen we meer mensen ondersteunen.
  4. Door samenwerking met lokale partijen kunnen we meer maatwerk bieden.

aanmelden

Aanmelden voor een OpMaat-traject kan door dit formulier in te vullen. In een oriënterend gesprek kijken we vervolgens of dit aanbod geschikt is en de aanmelding definitief wordt.

Contact

Kom je er met de informatie op deze website en het formulier niet uit? Neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer: 030 292 65 15. Of stuur een e-mail aan info@wij30.nl.