Gratis Loopbaanadvies voor 45+

Werknemers van 45 jaar en ouder kunnen gratis loopbaanadvies inwinnen bij een loopbaanadviseur op basis van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers. Eén van de maatregelen is het verstrekken van subsidie voor een ontwikkeladvies voor deze doelgroep.

Gericht op 7 beroepsgroepen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met het actieplan ouderenwerkloosheid tegengaan en werkenden stimuleren om na te denken over hun persoonlijke ontwikkeling. Via het Ontwikkeladvies kunnen werknemers van 45 plus in een bepaalde beroepsgroep een persoonlijk advies voor hun ontwikkeling vragen bij een loopbaanadviseur. Zo een traject omvat enkele gesprekken van in totaal minimaal vier uur. De volgende beroepsgroepen komen in aanmerking:

  • administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
  • cateringmedewerkers;
  • verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • buitengewoon opsporingsambtenaren, toezichthouders en handhavers;
  • schoonmakers;
  • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

contact en informatie

WIJ 3.0 heeft loopbaanadviseurs die u meer over de regeling kunnen vertellen. Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd in advisering, neem dan contact op met Sonja Soesman, 06-55493419.

Komt u er met de informatie op deze website en het formulier niet uit, dan kunt u ook bellen met 030 – 292 65 15 of emailen naar info@wij30.nl.