Eigen Kracht

WAT IS eigen kracht?

Op Eigen Kracht naar een baan in Utrecht, zoals het project voluit heet, is bedoeld voor migranten en vluchtelingen zonder werk die kampen met een taalbeperking. Met Eigen Kracht leren de deelnemers de Nederlandse taal beter en raken ze meer bekend met de Nederlandse arbeidsmarkt en hun kansen daar op. In elk traject werken we met de deelnemers toe naar uitstroom op een betaalde baan

Het bijzondere in Eigen Kracht is de samenwerking van vrijwilligers en professionals. en zijn actief om deelnemers bij te staan. Al naar gelang een deelnemer meer ondersteuning nodig heeft komt de professional meer in beeld.

Eigen Kracht wordt uitgevoerd door WIJ 3.0 samen met Taal doet Meer.

WAT IS DE DOELGROEP VOOR eigen kracht?

 • Utrechters voor wie de beheersing van de Nederlandse taal een belemmering vormt bij het vinden van werk:
  • nieuwe Utrechters, waaronder een grote groep vluchtelingen, die nog maar kort (tot 2 á 3 jaar) in Nederland wonen
  • migranten die al langer in Utrecht wonen, maar waarvoor de Nederlandse taal nog steeds een barrière vormt bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt.
 • Taalniveau bij instroom is A2
 • Binnen een jaar bemiddelbaar
 • Deelnemers zijn intrinsiek gemotiveerd. Zij zien zelf de meerwaarde van actieve participatie in een netwerk en willen hier hier een constructieve bijdrage aan leveren.

HOE ZIET EEN eigen kracht-TRAJECT ER GLOBAAL UIT?

 • Intake en kennismaking met de individuele loopbaancoach.
 • Individueel en in groep werken aan empowerment: zicht krijgen op eigen kwaliteiten en kansen op de arbeidsmarkt, leren presenteren, sollicitatiecoach, (digitaal) communiceren met het UWV. De deelnemers dragen zelf het netwerk.
 • Taalstages, zo mogelijk in combinatie met werkervaringsplekken. Met op locatie van het bedrijf waar men aan de slag gaat taalcoaching.
 • Jobhunnting – onder leiding van een professional ondersteunt een pool van vrijwillige jobhunters de deelnemers.
 • Bemiddeling en plaatsing – met gebruik van alle regelingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken bij instroom van specifieke doelgroepen werkzoekenden.
 • Nazorg – via coaching en workshops deelnemers informeren over hun rechten, bijvoorbeeld rondom 0-uren contracten.

Zo mogelijk vindt doorverwijzing plaats naar ander (formeel) taalaanbod om een diploma/certificaat te behalen. Dit geldt ook voor het versterken van de digitale vaardigheden.

Contact en informatie

Aanmelden voor Eigen Kracht kan via dit formulier.

Kom je er met de informatie op deze website en het formulier niet uit, dan kun je ook bellen met 030 – 292 65 15 of emailen naar info@wij30.nl.