IPS

Wat is IPS?

IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun. Het is een traject naar werk, gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW) en het UWV. De maximale duur van het traject is 3 jaar . Anders dan bij reguliere trajecten wordt de plaatsing niet per definitie bij de eerste werkhervatting beoordeeld door het UWV. De cliënt en de trajectbegeleider beoordelen wanneer het traject beëindigd kan worden door een eindrapportage te sturen aan het UWV.

Voor wie is IPS bedoeld?

Het is een traject speciaal voor mensen met ernstige psychische aandoeningen die nog onder behandeling zijn van een GGZ FACT team van Altrecht. En een de volgende uitkering ontvangen: WIA, WAO, Wajong of WAZ.

WIJ 3.0 koploper in IPS

Uit Persbericht september 2017:
“Maar liefst 40% van de patiënten van Altrecht en WIJ 3.0 die gebruik maken van het zogeheten IPS (Individuele Plaatsing en Steun) traject hebben inmiddels een betaalde baan. We zijn er trots op dat het ons gelukt is zoveel patiënten te helpen aan betaald werk.
(..) Vanaf 2015 zijn er 100 IPS trajecten gestart waarbij IPS-coaches van WIJ 3.0 patiënten op maat begeleiden en helpen met het zoeken naar betaald werk. Dit traject duurt maximaal zo’n drie jaar en lijkt met maar liefst 40 patiënten die betaald werk hebben gevonden, haar vruchten af te werpen.
IPS vertrekt vanuit het idee dat iedere cliënt die dat wil, kan werken op een reguliere arbeidsplaats. Langdurige trainingen vooraf (‘train then place’) blijven daarbij achterwege. Deelnemers worden snel in de gekozen functie geplaatst, en daarna gericht getraind in de benodigde werkvaardigheden (‘place then train’). Verder maakt de IPS altijd deel uit van een ambulant GGz-team, omdat de gebruikelijke afstand tussen GGz-hulp en arbeidsrehabilitatie tot veel afstemmingsproblemen leidt.”

Actueel

Item over IPS door RTV Utrecht

Contact en informatie

Aanmelden voor IPS kan via dit formulier. Het eerste gesprek is ter oriëntatie op grond waarvan de aanmelding definitief wordt of niet.

Kom je er met de informatie op deze website en het formulier niet uit, dan kun je ook bellen of een e-mail sturen.

Telefoon: 030 – 292 65 15
E-mail: info@wij30.nl

IPS in beeld: De reportage over haar van EénVandaag