Ervaringskunde en herstel

Er is veel in ontwikkeling rondom de inzet van ervaringskunde, ervaringsdeskundigheid, cliëntgestuurd werken en (maatschappelijk) herstel. Buiten kijf staat dat steeds meer bedrijven en organisaties de meerwaarde hiervan inzien of de sociale noodzaak voelen. WIJ 3.0 coacht de ervaringskundigen (in een betaalde of onbetaalde baan) en ondersteunt organisaties die ervaringskundigen in dienst (willen) nemen. Ervaringskundigen hebben cliënt-ervaring op verschillende gebieden, zoals (O)GGZ, chronische beperking/ ziekte, geweld, verslaving, dak/thuisloosheid. Vanwege hun ervaringskennis en profiel kunnen ze een belangrijke rol spelen in ‘herstelondersteunend aanbod’ en in de relatie met klanten.

Wat is de aanpak van Wij 3.0?

Doel van onze aanpak is de duurzame inzetbaarheid van de ervaringskundige. Dit vraagt om maatwerk. De jobcoach van WIJ 3.0 bezoekt in overleg de medewerker regelmatig op de werkplek. Een deel van het contact kan via e-coaching verlopen.

De coach fungeert als klankbord en vraagbaak voor de medewerker bij allerlei zaken, zoals:

  • Wat komt men tegen in het werk, wat gaat goed en welke ontwikkelvraag is er?
  • Op welke manier kan men ‘vrije ruimte’ creëren voor zichzelf?
  • Hoe gezond is de balans tussen werk en privé/ inspanning – ontspanning; hoe goed zorgt men voor zichzelf? Wat doet diegene goed? Waar is het nodig aan te passen?
  • Samen scholingswensen en –mogelijkheden in kaart brengen;
  • Werken aan zelfbeeld; verminderen van zelfstigma; en zingeving/ verbondenheid;
  • Hoe gaat men om met vooroordelen/ stigma door anderen?
  • Hoe kan men actief zelfregie nemen; assertiviteit;
  • Welke plek en rol neemt men in en wil men innemen in het team?

De coach adviseert en ‘spiegelt’ daar waar dat gevraagd en nodig is. Doorgaans werkt de coach op basis van een begeleidingsplan om voor werknemer en werkgever doelen en middelen inzichtelijk te maken. Vanuit WIJ 3.0 is er aandacht voor wat de medewerker nodig heeft om zijn/haar werk op een goede manier uit te kunnen voeren. Dit kan praktisch zijn van aard (voorzieningen/ aanpassingen), maar ook ondersteunend op het gebied van visieontwikkeling binnen de organisatie of het team. Welke rol/positie nemen ervaringskundigen in binnen de organisatie en hoe zorg je bijvoorbeeld voor een gedegen inbedding hiervan.

CONTACT en informatie

Heeft u als werkgever of ervarings(des)kundige interesse in coaching door WIJ 3.0 of wilt u meer weten en zien wat de mogelijkheden zijn? U kunt zich wenden tot Colette van Duin via 030 – 292 65 15 of emailen naar info@wij30.nl.