Werkfit Maken (UWV)

Wat is Werkfit?

“Werkfit maken” helpt de klant een realistisch beeld te krijgen van zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het helpt hem/haar de aandacht en inzet te richten op het terugkeren in het arbeidsproces.
Elk traject wordt op maat aangeboden, gericht op de wensen en mogelijkheden van de klant. Samen met het UWV bepaalt de klant hoe lang het traject duurt, het aantal begeleidingsuren en wat er tijdens het traject gedaan moet worden. Een traject duurt voor klanten met een Ziektewetuitkering maximaal 6 maanden en klanten met een Wajong-/WIA uitkering maximaal anderhalf jaar.

Wat is de aanpak van WIJ 3.0?

De re-integratieactiviteiten van “Werkfit maken” kunnen bestaan uit:

  • Het versterken van werknemersvaardigheden, zoals het opbouwen van arbeidsritme, het leren onder leiding en toezicht te werken en leren taken en opdrachten zelfstandig uit te voeren. Dit kan getraind worden tijdens een stage, werkervaringsplek of vrijwilligerswerk. WIJ 3.0 heeft hiervoor binnen de organisatie verschillende mogelijkheden. Buiten WIJ 3.0 maken we gebruik van ons uitgebreide netwerk.
  • Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit, bijvoorbeeld leren omgaan met belemmeringen en belastbaarheid, assertiever en weerbaarder worden, verbeteren van de lichamelijke conditie.
  • Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie en ondersteuning bij het vinden van een zoekrichting die past bij opleiding, interesses, kwaliteiten en eventuele werkervaring van de klant. Om te onderzoeken wat het beste aansluit kunnen verschillende testen en vragenlijsten worden ingezet.

Voor wie is werkfit maken bedoeld?

Werkfit is bedoeld voor mensen met een Wajong-, WIA-, of Ziektewet-uitkering.

Contact en informatie

Aanmelden voor Werkfit Maken verloopt via de begeleider van het UWV. Interesse kan ook kenbaar worden gemaakt via dit formulier. Het eerste gesprek is ter oriëntatie. Op grond hiervan beslist de klant of hij wil starten bij WIJ 3.0.

Meer informatie over ons aanbod voor klanten van het UWV vindt u hier.

Kom je er met de informatie op deze website en het formulier niet uit? Neem dan contact met ons op via:

Telefoon: 030 – 292 65 15
E-mail: info@wij30.nl

Waardering

Onderzoeksbureau Contenza voert voor WIJ 3.0 het Klant Tevredenheids Onderzoek ( KTO) bij alle klanten die een UWV-traject hebben afgerond.

Andere trajecten voor cliënten van UWV