Vacature: Teamleider (32-36 uur)

Leidinggeven aan een team waar re-integratie en activering de toon zetten… Als dat je aanspreekt komen we graag met je in contact!

WIJ 3.0 biedt mensen de kans om weer actief deel te nemen aan de maatschappij. We voorzien onze cliënten van mogelijkheden tot persoonlijke groei en om sociaal en/of economisch krachtiger te worden. We bieden ze sociale en arbeidsmatige activiteiten op dagbasis, praktijkleren, trainingen, re-integratietrajecten en coaching. Dit doen wij onder meer in opdracht van gemeenten, zorginstellingen en UWV.

Ons aanbod is bestemd voor een breed en divers publiek. Van mensen die als doel hebben sociale contacten, structuur en dagritme te krijgen, tot mensen die werkloos zijn en een helpende hand nodig hebben om weer aan de slag te komen. Onze specialiteit is mensen met een kwetsbaarheid als gevolg van GGZ-problematiek.

WIJ 3.0 heeft verschillende activiteitenlocaties in en rondom Utrecht. Op en vanuit deze locaties en ons centraal kantoor werken dagelijks trajectbegeleiders om mensen te begeleiden naar vrijwilligerswerk of betaald werk en/ of te coachen op hun werkplek. Samen vormen zij het team Trajecten & Coaching. We zoeken voor het leiden van dit team een ondernemende en verbindende teamleider.

Wat ga je doen?

In deze uitdagende en veelzijdige functie geef je leiding aan een team betrokken en enthousiaste medewerkers. Het team kent een zekere mate van zelforganisatie voor wat betreft de accounts in opdrachten en de werkgeverscontacten.

T&C opereert in een markt die te maken heeft met krimp. De overheidsbudgetten zijn afgenomen en de marges op opdrachten in de markt zijn verminderd. De Teamleider zal in staat moeten zijn om met T&C een koers te varen die leidt tot een solide, toekomstzekere basis.

Jaarlijks kom je in overleg met de bestuurder tot een eigen begroting en jaarplan. Binnen deze kaders heb je een hoge mate van beleidsvrijheid om naar eigen inzicht te beslissen over de uitvoering van bestaande en nieuwe opdrachten en samenwerkingsverbanden daartoe. Hierbij kan je goed uit de voeten met de diversiteit aan opdrachten en idem dito administratieve vereisten.

Je opereert vanuit een eigen visie, kennis en overzicht dat je hebt van het bedrijf en ontwikkelingen in de markt. Je bent daarbij goed in staat met partners en opdrachtgevers het contact te onderhouden en in gesprek te gaan over kansen op werk.

Naast het aansturen van de eigen afdelingen geef je ook uitvoering aan een of meerdere organisatiebrede dossiers ten behoeve van implementatie van beleid. Je werkt hierin onder meer samen met collega teamleiders, staf en bestuur. Je bent lid van het Managementteam en adviseert vanuit die rol de bestuurder.

Wat vragen we van je?

Je:

 • geeft leiding door op duidelijke, eenduidige en verbindende wijze medewerkers te ondersteunen, prioriteiten te bepalen voor het team en te sturen op gestelde doelen en bijbehorende resultaten;
 • zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen het team;
 • houdt selectie-, functionerings- en verzuimgesprekken; bespreekt loopbaanperspectieven met medewerkers en begeleidt herintredingstrajecten;
 • creëert een transparante en veilige cultuur waarin feedback geven en leren van fouten de gewoonte is om te komen tot gewenste verbeteringen;
 • bent bewust bezig met de voorbeeldrol die je vervult;
 • bewaakt de budgetten en kan tijdig bijsturen en ingrijpen;
 • bewaakt het zakelijk proces van offerte/ overeenkomst tot facturering;
 • hanteert een gestructureerde PDCA-cyclus en bewaakt deze gericht op het planmatig initiëren en bijstellen van processen;
 • bouwt en onderhoudt een netwerk van relevante contacten (ketenpartners en opdrachtgevers) en zet het netwerk actief in om beoogde doelen te realiseren;
 • fungeert als tegenkracht naar de bestuurder; is een kritische gesprekspartner ten aanzien van de koersbepaling van de organisatie.

Wat breng je mee?

Wil je deze functie uitoefenen dan moet je beschikken over:

 • een hbo + /academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring in een leidinggevende positie;
 • ervaring met leidinggeven aan (een team) professionals;
 • kennis van en ervaring met bedrijfsvoering.

Ervaring op het werkgebied arbeidsmarkt/ re-integratie is een pré evenals ervaring in het werken met zelforganiserende teams.

Wat wij bieden

 • Een contract van 1 jaar voor 32-36 uur per week. Het is onze intentie om bij wederzijdse tevredenheid aansluitend het contract om te zetten in een vast dienstverband.
 • Een waardering volgens CAO Sociaal werk in schaal 10. De bijbehorende trede is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring.

Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 18% van jouw salaris alsmede een loopbaanbudget van 1,5%. Wij vragen een Verklaring Omtrent Gedrag aan onze medewerkers.

Meer weten?

Wil je meer weten over de functie en WIJ 3.0, wend je dan tot Robert Giesberts, bestuurssecretaris van WIJ 3.0, te bereiken op 06 372 996 98 of 030 292 65 15.

Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar. Deze kan opgevraagd worden via info@wij30.nl.
Meer informatie over de organisatie en kun je vinden op onze website www.wij30.nl.

Solliciteren

Solliciteren is mogelijk tot en met 30 januari 2022. We vragen je te solliciteren door je CV en motivatiebrief te sturen naar vacature@wij30.nl o.v.v. ‘Vacature Teamleider’. Een assessment maakt onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure.

We nodigen zowel interne als externe kandidaten uit om te reageren waarbij de interne kandidaten bij gelijke geschiktheid een voorrangspositie hebben. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure.