Privacy, klachten en veiligheid

WIJ 3.0 verkrijgt uit het contact met de vele cliënten veel persoonlijke informatie. We zijn ons zeer bewust ervan dat dit een erg zorgvuldige omgang vraagt. Via diverse diverse reglementen en protocollen zorgen we voor een goede omgang met de persoonlijke informatie van cliënten. Onze regelgeving en handelwijzen zijn volledig aangepast aan de regels van AVG . Bovenop deze regels is er ook sprake van veilig emailen sinds 2019.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat cliënten zonder al te veel omwegen een klacht moeten kunnen indienen als ze zich onheus bejegend voelen. We hebben daarom voor zowel medewerkers als cliënten de nodige zaken vastgelegd om klachten te voorkomen en anders te zorgen voor een goede afhandeling ervan.

Veiligheid is bij WIJ 3.0 een belangrijke voorwaarde voor ons werk; cliënten moeten zich veilig voelen om zich te uiten en zich te ontwikkelen. Medewerkers moeten zich veilig voelen om tot de juiste begeleiding te komen.

Voor vragen over privacy, klachten en veiligheid kun je contact opnemen met een medewerker van WIJ 3.0 of emailen naar info@wij30.nl.