Privacy, klachten en veiligheid

WIJ 3.0 kent diverse reglementen en protocollen om te zorgen voor een goede omgang met privacy, klachten en veiligheid. In het kader hiernaast treft u de meest relevante documenten aan.

We hebben onze interne regelgeving en handelwijzen recent aangepast volgens de regels van AVG om een juiste omgang met persoonsgegevens te garanderen.

Voor vragen hierover kun je contact opnemen met een medewerker van WIJ 3.0 of emailen naar info@wij30.nl.