Klanten tevreden en toch kan het nog beter…

In oktober en november van 2017 heeft Meetellen in Utrecht een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) afgenomen onder de deelnemers van WIJ 3.0. 212 deelnemers hebben deelgenomen aan het onderzoek. De vragenlijst was ingedeeld in diverse thema’s, die allen apart in deze rapportage besproken worden. Per thema worden de meest opvallende zaken uitgelicht (zie kaders zijlijn). De grafieken geven een gedetailleerd beeld van de resultaten.

 

Waar ben je het meest actief binnen WIJ 3.0?
Hoe vaak per week neem je gemiddeld deel aan activiteiten binnen WIJ 3.0?
Wat vind je van de werkhouding van de medewerkers van WIJ 3.0?
Wat vind je van de deskundigheid van de medewerkers van WIJ 3.0?
Wat vind je van de telefonische bereikbaarheid?
Wat vind je van de regels over agressie?
Wat vind je van de informatie over de activiteit(en)?
Wat vind je van de sfeer?
Wat vind je van de veiligheid?
Wat vind je van de klantvriendelijkheid?
Wat vind je van het gebouw?
Ik heb genoeg mogelijkheden voor eigen inbreng
Er wordt iets met mijn mening gedaan
Ik voel mij bij WIJ 3.0 voldoende gesteund om aan mijn ontwikkeling te werken
Ik kan meer dan mijn begeleider denkt

De intake & De Locatie

Een percentage van 41% zegt een intake- of kennismakingsgesprek te hebben gehad bij WIJ 3.0. 84% van hen zegt direct gekoppeld te zijn aan de juiste (werk)plek.
De deelnemers die een intakegesprek hebben gehad geven hiervoor een 8,1 als gemiddelde. 

Een aantal in het oog springende resultaten voor wat betreft de vragen over de locatie:

 • 81% van de bevraagden vindt de werkhouding van de medewerkers van WIJ 3.0 goed en 78% beoordeelt de deskundigheid van de medewerkers als zijnde ‘goed’
 • 25% zegt de telefonische bereikbaarheid matig of slecht te vinden
 • 56% waardeert de regels over agressie met ‘goed’, 23% zegt hierover: ‘weet ik niet’
 • 70% vindt de informatie over de activiteit(en) goed, 17% matig
 • 21% zegt ‘weet ik niet’ als het gaat over de wachttijd voor het starten van de activiteit, 60% vindt deze goed
 • 20% vindt de sfeer op de locatie matig, 73% vindt deze goed
 • 76% beoordeelt de veiligheid op de locatie met ‘goed’
 • De klantvriendelijkheid wordt door 84% gewaardeerd met ‘goed’
 • Het gebouw wordt door 25% van de bevraagden beoordeeld met ‘matig’ en door ‘61% met ‘goed’

Het gemiddelde cijfer dat is gegeven voor de locatie is een 7,7.

De activiteit(en)

 • Inbreng en mening: 80% van de bevraagde deelnemers zegt voldoende mogelijkheden te hebben voor eigen inbreng, 17% vindt dit onvoldoende. 77% van de bevraagde deelnemers zegt dat er voldoende iets met zijn/haar mening wordt gedaan, 19% vindt dat dit onvoldoende gebeurt.
 • Initiatief: 24% zegt niet zelf initiatief te nemen als hij/zij wil wisselen van activiteit bij WIJ 3.0. 73% zegt dat wel te doen.
 • Zelfvertrouwen: 71% zegt meer zelfvertrouwen gekregen te hebben door de activiteiten bij WIJ 3.0, 23% zegt hier ‘nee’ op.
 • Eigen ontwikkeling (diagram onder): 19% zegt ‘weet ik niet’ op de vraag of zij zich voldoende gesteund voelen in hun ontwikkeling bij WIJ 3.0, 66% beoordeelt dit met ‘ja, voldoende’.

Het gemiddelde rapportcijfer dat voor de activiteit(en) bij WIJ 3.0 is gegeven is een 7,1.

 

Algemene waardering en tips

83% van de bevraagde deelnemers zegt WIJ 3.0 aan te bevelen wanneer andere mensen activiteiten zoeken. 17% zegt dat niet te doen.

Veel respondenten hebben iets ingevuld bij de tips. Het is belangrijk dat er per locatie gekeken wordt naar deze opmerkingen omdat ze vaak heel specifiek zijn. Algemene zaken die vaker worden genoemd zijn te herleiden naar de volgende wensen:

 • meer bekendheid nastreven
 • meer begeleiding bij activiteiten
 • meer controle op werk waarvoor dat kan gelden
 • meer luisteren naar de deelnemers

Ter afsluiting een aantal leuke en/of motiverende opmerkingen:

 • ‘Werken is gezond’
 • ‘Keep on the good work’
 • ‘De Stadsbrug kan op commercieel vlak veel verder komen’
 • ‘Goed bezig! Graag meer machines. De plek is groot maar er is weinig begeleiding. Trees doet het héél goed!’
 • ‘De hoop uitspreken dat deze locatie voor langere tijd is’
 • ‘De mensen van kantoor die ik aanspreek zijn allemaal erg aardig’

Het gemiddelde rapportcijfer dat WIJ 3.0 krijgt van de respondenten is een 7,7.